S'està cercant, espereu....

2017-06-22 - València

Vés enrere 2017-06-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
22-06-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2017.

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 18 de maig de 2017.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de Professora Associada en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000131-00 - Aprovat
0003 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000772-00 - Aprovat
0004 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora a temps parcial en l'Ajuntament de Montserrat.
Expediente: E-01101-2017-000875-00 - Aprovat
0005 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2016-001635-00 - Aprovat
0006 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2016-001631-00 - Aprovat
PREGUNTES
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Taules Generals de negociació celebrades des de l'1 de gener de 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000047-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Taxa de reposició d'efectius"".
Expediente: O-89POP-2017-000047-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Oferta d'ocupació pública 2017 integrament per a places de protecció ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2017-000047-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Places de noves incorporacions per mitjà de nomenament interí"".
Expediente: O-89POP-2017-000047-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Pujada salarial del 1% al personal funcionari de l'Ajuntament de València establit en la Llei General de Pressupostos de l'Estat amb efectes 1 de gener del 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000047-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Popular, sobre ""Enquesta col·lectiu faller"".
Expediente: O-89POP-2017-000047-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""Sobre el personal contractat en comissió de serveis"".
Expediente: O-89CIU-2017-000124-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-