2017-06-22 - València

null 2017-06-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
22-06-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de maig de 2017.
Aprovat
0002 - SERVICI DE JARDINERIA. Autoritzar la tala de 4 palmeres monumentals en diverses localitzacions de la ciutat.
Expediente: E-04001-2017-000455-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (juny).
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Manteniment espais enjardinats en accessos a València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000127-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Prohibició de burilles en les platges"".
Expediente: O-89CIU-2017-000127-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Pla neteja i manteniment sèquies de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Celebració Dia Mundial del Medi Ambient"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovat
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja d'algues en les platges"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Rebutjat
0009 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja xiclets en voreres"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja del llit del Túria"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Sobre la mesa
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Poda en l'arbratge de la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Mal estat de les zones enjardinades del barri de Tendetes"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovat
0013 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Remodelació de jardí del pont de drassanes"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Construcció de jardins"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Mapa del soroll"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Planes de millora de la qualitat de l'aire"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Xarxa automàtica d'estacions de qualitat de l'aire"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Renovació de clavegueram"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Infraestructures i béns Devesa-Albufera"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Nuclis zoològics"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Protocol neteja de platges"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Remodelació de jardins"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Subministrament i instal·lació de papereres en barris"".
Expediente: O-89CIU-2017-000116-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala d'arbres en la Plaça de Patraix"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cordada de Boiarins"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Punts accessibles"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Bibliomar"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala d'arbres en Jacinto Benavente"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Festival de la rosa"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pintura de l'arc iris en bancs"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Novetats AENA"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala en jardí d'Ayora""
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Plaques de gossos"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en l'ermita d'Orriols"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Situació del tram del Gulliver"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Taronger fatxada Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mal estat de l'arbratge del carrer Mauro Guillén"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Abandó de la vegetació al carrer Pla de la Saïdia"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala d'arbres al carrer Arts Gràfiques""
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0042 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Situació del procés de la Declaració de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera per l'UNESCO"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0043 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Comissió Tècnica de la Conselleria sobre la crema de la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0044 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Regeneració de la zona incendiada a l'agost de 2015 en El Saler.""
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0045 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mal estat de les zones enjardinades del carrer periodista Lorente"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
0046 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mal estat del Tram II del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES