S'està cercant, espereu....

2017-06-22 - València

Vés enrere 2017-06-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
22-06-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 18 de maig de 2017.
Aprovat
SERVICI DE CULTURA FESTIVA
0002 - Proposa l'aprovació de Festes Locals 2018.
Expediente: E-01904-2017-000498-00 - Aprovat
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0003 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Cesáreo Fernández.
Expediente: E-02000-2017-000085-00 - Aprovat
0004 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
Expediente: E-02000-2017-000086-00 - Aprovat
0005 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a favor de la Sra. Trinidad Simó Terol.
Expediente: E-02000-2017-000087-00 - Aprovat
0006 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. Vicente Berenguer Llopis.
Expediente: E-02000-2017-000088-00 - Aprovat
0007 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de La Tira de Comptar.
Expediente: E-02000-2017-000089-00 - Aprovat
0008 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.
Expediente: E-02000-2017-000090-00 - Aprovat
0009 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
Expediente: E-02000-2017-000091-00 - Aprovat
0010 - Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de València Basket Club.
Expediente: E-02000-2017-000092-00 - Aprovat
MOCIONS
0011 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre reutilització dels llibres procedents de Xarxa Llibres.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Sobre la mesa
0012 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre mesures de protecció del Col·legi Major Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Quedar assabentat
0013 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grupo Municipal Popular, sobre la suspensió del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de València.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Rebutjat
0014 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre promoció muralles de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000115-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre ""Fent Escola, fent cooperativa"".
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre solució a la problemàtica del club Discóbolo-La Torre A.C.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre Tallers Apunta't.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el conveni de la Delegació d'Esports amb la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la situació de les inversions corresponents a la Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre els expedients canvi denominació vies públiques.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el programa d'activitats per a persones majors curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el nou centre de dia per a jóvens en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre les noves funcions Dependència.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el programa de solidaritat intergeneracional València Conviu.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre l'enquesta col·lectiu faller.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre aniversaris comissions falleres.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre suports publicitaris.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'enquesta de Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000125-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre atencions en el CAST.
Expediente: O-89CIU-2017-000125-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre sales de teatre.
Expediente: O-89CIU-2017-000125-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'ascensor de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2017-000125-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'ascensor de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2017-000125-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'envelliment d'alguns districtes de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les sales d'estudi en els Centres Municipals de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre comissió inter-àrees per al seguiment del Pla Jove 2017-2018 de València
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la formació de llarga duración per a joves de 18 a 35 anys.
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciudadanos, sobre l'Oficina Tècnica del Pla Jove 2017-2018 de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre menjadors escolars amb productes de proximitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciudadanos, sobre menjadors escolars durant les vacances escolars.
Expediente: O-89CIU-2017-000112-00 -
0039 - PRECS I PREGUNTES