2017-05-29 - València

null 2017-05-29

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
29-05-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 2 de maig de 2017.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 d'abril fins al 15 de maig de 2017 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2017-000304-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-