S'està cercant, espereu....

2017-05-22 - València

Vés enrere 2017-05-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
22-05-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 d'abril de 2017.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU ""La Ceramo"".
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
0003 - "Proposa aprovar definitivament el document de correció d'errors relativu al número de vivendes en l'àmbit del Sector PRR-9 ""Patraix"".
Expediente: E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
0004 - "Proposa inicar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Norte ""Centro Sociocultural en parcel·la M-14.2"".
Expediente: E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
0005 - Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública l'Estudi de Detall en l'illa de cases situada en Av. Germans Maristes cantó amb el carrer General Urrutia.
Expediente: E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
0006 - "Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial ""Usos illa Primat Reig"".
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
0007 - "Proposa assumir el criteri interpretatiu relatiu a la no exigibilitat de ""projecte unitari"" per a l'edificació de determinades illes de cases en el Pla Parcial del Sector PRR-6 ""Malilla Nord"".
Expediente: E-03001-2017-000116-00 - Aprovat
0008 - "Proposa iniciar el procés de consulta y sotmetre a informació pública de la Modificació del Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector ""Camí Fondo del Grau"".
Expediente: E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0009 - Proposa encarregar la redacció del nou instrument de planejament per a l'ordenació urbanística de la l'illa en què s'ubica l'edifici municipal de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03A01-2002-000052-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0010 - "Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP EBIC-3 ""Botànic, Torres de Quart, Església San Miquel i Sant Sebastià"", com a conseqüencia del tràmit de consultes, informació i participació pública.
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
MOCIONS.
0011 - Sr. Mendoza, sobre prohibició de l'estacionament nocturn en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Mendoza, sobre inclusió en la Taula de la Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Novo, sobre adequació i reculada de tanca en l'Avinguda dels Tarongers cantó amb el carrer Faust Elio.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Aprovat
0014 - Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000108-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Estellés, sobe carrers de la Gran Via accessibles als vehicles d'emergències, extinció d'incendis i salvament..
Expediente: O-89CIU-2017-000108-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0016 - Sr. Novo, sobre Conveni amb la Universitat de València per a l'ampliació del Jardí Botànic (2).
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0017 - Sr. Novo, sobre derrocament de les passarel·les de l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0018 - Sr. Novo, sobre edificabilitat La Ceramo.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre mesures contra les ocupacions il·legals en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0020 - Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal (3).
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0021 - Sr. Mendoza, sobre aparcaments públics nocturns per a bicicletes.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre PAI Mestro Aguilar.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre passarel·la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0024 - "Sr. Novo, sobre procés de participació del PEP del Pla del Remei i Russafa #valencia camina.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0025 - Sr. Mendoza, sobre resolució expedient E-01801-2016-001286-00.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Gravador Esteve.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0027 - Sr. Mendoza, sobre aparcaments dissuasoris.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Isabel la Católica.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Jorge Juan.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Martínez Ferrando.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre projecte urbanització Genaro Lahuerta i Volta del Rossinyol.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre reversió en el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre Sector Benimamet.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0034 - Sr. Mendoza, sobre pasarel·les Avda. del Cid.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre Sector La Punta.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre UE-4 Velluters.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0037 - Sr. Mendoza, sobre peatonalizació entorn al Mercat de Colón
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre ús residencial en l'entorn de la muralla islàmica.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0039 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Avda del Cid.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0040 - Sr. Mendoza, sobre senyal vertical en pedania de Forn d' Alcedo.
Expediente: O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre carril bici de l'Avinguda del Cid a Sant Agustí inacabat.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre projecte de pacificació del tràfic en l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre competència del regidor Delegat de Mobilitat Sostenible per a fer aparcaments dissuasoris, segons el Consell.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la revisió de l'Ordenança de Circulació.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre aspectes de funcionament i organització del Bicifest.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre aspectes econòmics del Bicifest.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la prohibició d'aparcament en el carril bus en horari nocturn.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Protecció dels Entorns de Bé d'Interés Cultural Jardí Botànic.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre la venda de la Llotja de Pescadors.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el Col·legi Major de Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre abandó entorn Ciutat Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre situació de l'acord derivat de la Moció de Comissió sobre la ITE.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre la reurbanització de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre els elements segregadors de carril bus i carril bici.
Expediente: O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
0054 - PRECS I PREGUNTES.
0055 - "Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del PAI de la Unitat d'Ejecució ""Castellar-Benicasim"".
Expediente: E-03003-2016-000020-00 - Aprovat