2017-05-18 - València

null 2017-05-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
18-05-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 20 d'abril de 2017.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Popular, sobre 'Publicació de Resolucions del Sector Públic en PIAE"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Rebutjat
0003 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""La digitalització completa de l'Administració Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000102-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Protocol horari policia local"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Concepte d'atenció al públic"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Agents, oficials, inspectors i intendents de la policía local que tenen més de seixanta anys d'edat"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Subconceptes del complement específic"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Bombers, caps, sergents, suboficials i oficials de bombers que tenen més de cinquanta-cinc anys d'edat"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Popular, sobre ""Informació contractació aplicació QlikVieW"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Popular, sobre ""Informació expedients disciplinaris"".
Expediente: O-89POP-2017-000039-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""Llicències i acreditacions en centres municipals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000103-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""El contracte de subministrament de clavelones"".
Expediente: O-89CIU-2017-000103-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-