2017-05-18 - València

null 2017-05-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
18-05-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 20 d'abril de 2017.
Aprovat
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0002 - Proposa el canvi de denominació de via pública en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2016-000043-00 - Aprovat
0003 - Proposa el canvi de denominació de via pública en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2016-000044-00 - Aprovat
0004 - Proposa el canvi de denominació de via pública en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2016-000045-00 - Aprovat
0005 - Proposa el canvi de denominació de via pública en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2016-000046-00 - Aprovat
0006 - Proposa el canvi de denominació de via pública en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2016-000047-00 - Aprovat
0007 - Proposa el canvi de denominació de vies públiques en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2017-000060-00 - Aprovat amb esmenes
MOCIONS
0008 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre retrasmisiones festives.
Expediente: O-89CIU-2017-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la instal·lació de carrils de nade en les platges de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000104-00 - Aprovat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ajudes d'atenció social a menors en període estival.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre modificació aplicacions pressupostàries de la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre rehabilitació de vivendes adscrites a la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre col·laboració en la Fira Activa't.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre modificació subvencions nominatives de la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre procediment d'admissió en les Escoles Infantils Municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre reducció pressupost Xec Escolar curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre processos ""deseducadors' en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre seguiment d'inversions Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre seguiment d'inversions Delegació de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre seguiment d'inversions Delegació d'Educació.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre convocatòria de subvencions a projectes esportius exercici 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre queixa ciutadana.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Dia Internacional dels Museus.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre ampliació subvencions Gremi Artistes Fallers.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre conveni Asociació Estudis Fallers.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre estudi percepció social patrimonialització de la festa fallera.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Falla Immaterial.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre bases premis poesia lírica fallera.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre suports publicitaris.
Expediente: O-89POP-2017-000040-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la celebració del Comic Con.
Expediente: O-89CIU-2017-000099-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grupo Municipal Ciutadans, sobre el dia de la Diversitat Cultural.
Expediente: O-89CIU-2017-000099-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre monuments en plaça Doctor Lorenzo de la Flor.
Expediente: O-89CIU-2017-000099-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre els Punts de Trobada Familiar.
Expediente: O-89CIU-2017-000099-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre centres ocupacionals.
Expediente: O-89CIU-2017-000099-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES