2017-04-21 - València

null 2017-04-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
21-04-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si ès el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de març de 2017.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa donar compte de l'Acord de la Comisió Territorial d'Urbanisme de 27 de març de 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior 'Alquería La Ponsa-Fuster'.
Expediente: E-03001-2013-000058-00 - Aprovat
0003 - Proposa inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Modificació Puntual del PGOU de València 'Centre de Salut en Carrera Malilla-Bernat Descoll'.
Expediente: E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
0004 - Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública del Pla de Reforma Interir de la parcel·la delimitada per els carrers Miniaturista Meseguer i Rafael Tenes Escrich.
Expediente: E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en la C/ Antiga Senda de Senent, nº 4.
Expediente: E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
MOCIONS.
0006 - Sr. Estellés, sobre millora de punts d'accés-eixida a l'entorn de l'estació Joaquín Sorolla per al sector del taxi.
Expediente: O-89CIU-2017-000068-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Mendoza, sobre prohibició de l'estacionament en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre aparcament nocturn en el carril Bus.
Expediente: O-89CIU-2017-000088-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Novo, sobre execució zona de Sistema Local d'Espais Lliures en el barri de Beteró.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0010 - Sr. Mendoza, sobe l'ús de les bicicletes elèctriques.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0011 - Sr. Mendoza, sobre prohibició estacionament carril bus nocturn.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0012 - Sr. Mendoza, sobre contractació Coordinador Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre proyecte Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre Parquing Plaça Bruixes-Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre ampliació de les voreres en el carrer Sant Vicent.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre contractes menors en la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre projectes de carrils bici dels pressupostos participatius 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre l'actuació del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre la prohibició d'aparcar en el carril bus nocturn.
Expediente: O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la futura ampliació del Botànic.
Expediente: O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre el cost del projecte Avingudes Pérez Galdós i Giorgeta.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre Ordenança d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre projecte Baixar el carril bici de l'Avinguda del Port a la calçada.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre tramitació projecte Parc Lineal de Benimamet.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre vivendes d'AUMSA.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre reurbanització de l'Avinguda del Port (2).
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre Projecte d'Acord Específic per a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre terminis de l'Acord Ajuntament-APV per a Natzaret (2).
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal (2).
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre modificació projecte urbanització Genaro Lahuerta i Volta del Rossinyol.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre llicències àmbit Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre conveni en la Universitat de València per a l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0034 - El Sr. Novo pregunta si es va a executar immediatament el projecte d'eliminació de les passarel·les de l'Av. del Cid i si el seu Grup pot tindre accés a consultar el projecte tècnic.
Contestada