2017-04-20 - València

null 2017-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
20-04-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions de 23 i 29 de març de 2017.
Aprovat
OFICINA D'ESTADÍSTICA
0002 - Aprovar inicialment el Reglament Municipal sobre el Registre d'Enquestes i Estudis d'Opinió.
Expediente: E-00810-2016-000101-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Ciutadans, sobre ""Condicions laborals en la Comissaria del Marítim"".
Expediente: O-89CIU-2017-000062-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Ciutadans, sobre ""A solucionar el problema de condicions laborals en elsretenesVI i VII"".
Expediente: O-89CIU-2017-000082-00 - Rebutjat
0005 - "Moció que presenta la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Ciutadans, sobre ""Que l'oferta d'ocupació pública de 2017 es destine a policies y bombers"".
Expediente: O-89CIU-2017-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""El adecuament de la façana principal de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Selecció del pla de formació municipal dels professors formadors que són funcionaris de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Personal pla de biblioteques"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Plantilla ocupada 11 d'abril de 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Horari especial biblioteques"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Personal funcionari no admés en els cursos del pla de formació municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Popular, sobre ""Información expedientes disciplinarios"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Popular, sobre ""Información expediente administrativo O-01101-2016-424"".
Expediente: O-89POP-2017-000031-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""Situació interins de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000080-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES