S'està cercant, espereu....

2017-04-20 - València

Vés enrere 2017-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
20-04-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de març de 2017.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Plantació de plantes autòctones de la Devesa en el Parc Central"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Quedar assabentat
0003 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Festival de la Rosa"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Aprovat
PREGUNTES
0004 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Festival de l'Horta Turia"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0005 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Conveni amb AVA (Associació Valenciana d'Agricultors)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0006 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda en urbanitzacions de la Devesa d'El Saler"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0007 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Brutícia en Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Atropells de fauna en la CV-500"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Ampliació Jardins del Real"".
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Depuradora de Pinedo"".
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Fira Benestar Animal"".
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Mantenimet escocells"".
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Manteniment d'embornals"".
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Manteniments palmeres"".
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Situacions d'emergència per fenòmens naturals d'origen solar""
Expediente: E-89CIU-2017-000008-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda i neteja en carrer Forn del Cabanyal"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda en Av. dels Tarongers"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTAS que presenta Dª. Lourdes Bernal Sanchis, del Grupo Municipal Popular, relativas a ""Jardí en el carrer de Comte de Lumiares amb Pedro Cabanes (Torrefiel)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en el carrer d'Espronceda (Benimàmet)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en Plaça Vannes"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Parc de Camales (Benimàmet)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en el carrer de Bernat Descoll (Malilla)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Platja per a gossos"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en plaça Músic Espí (Torrefiel)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Pedreguer (Malilla)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en plaça Victor Hino (Malilla)"".
Expediente: O-89POP-2017-000029-00 - Contestada
0026 - PRECS I PREGUNTES
0027 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre el estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (abril).
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat