2017-04-20 - València

null 2017-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
20-04-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 23 de març de 2017.
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 -
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
0003 - Proposa la modificació del Reglament del Consell Municipal d'Acció Social.
Expediente: E-02201-2016-000150-00 -
GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA
0004 - Donar compte de la publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 87, de 12 d'abril de 2017, del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi, Valencia, per la forma exclusiva en valencià, València.
Expediente: E-01304-2015-000001-00 -
MOCIONS
0005 - Moció de l'Alcaldia Presidència sobre suport a la celebració del Congrés ICIAM 2019 a València.
Expediente: E-00400-2017-000013-00 -
0006 - Moció que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la utilització de l'edifici en Jardins de Vivers pel Centre Municipal de Persones Majors de Viveros.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 -
0007 - Moció que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre seguiment de l'inici de les obres del nou Col·legi Públic 103 i del Col·legi Públic Pare Manjón.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0008 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la publicació de festes de la ciutat de València
Expediente: O-89CIU-2017-000083-00 -
0009 - Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el condicionament d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2017-000085-00 -
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre les obres d'adequació del local en carrer Torres, 12 per a la Universitat Popular de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'increment de la partida ""Construcció Instal·lacions Esportives"" del Pressupost municipal 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'increment de la partida MG720 33700 62500 'INV. NVA. MOBILIARI I ENSERS' del Pressupost municipal 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la marca pròpia de la Regidoria d'Educació.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre ús de les instal·lacions del Conservatori Municipal per entitat sol·licitant.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre transferència corrent a la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre noves subvencions nominatives de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre els resultats del Servici de Mediació e Intermediació Hipotecària.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre noves subvenció nominativa de Cooperació al Desenvolupament i Migrants.
Expediente: O-89POP-2017-000032-00 -
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el cobrament de museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000076-00 -
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la renda garantida.
Expediente: O-89CIU-2017-000076-00 -
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la Teleassistència.
Expediente: O-89CIU-2017-000076-00 -
PRECS I PREGUNTES