2017-03-23 - València

null 2017-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
23-03-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 16 de febrer de 2017.
Aprovat
PREGUNTES
0002 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Horaris especials per a CMSS, CAST, CAI, CMIO, UNITAT IGUALTAT, COMS i mesures judicials"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Reglament segona activitat bombers"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Noves incorporacions de funcionaris d'altres Administracions"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Total d'hores que contempla la primera fase pla de formació del personal municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Efectes horaris especials"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Popular, sobre ""informació acord JGL del 24 de febrer 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Popular, sobre ""Informació expedients disciplinaris"".
Expediente: O-89POP-2017-000023-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""Contracte de material informàtic per a centres socials"".
Expediente: O-89CIU-2017-000056-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pels Srs. Manuel Camarasa Navalón i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre ""Reforç de personal en les delegacions de Participació Ciutadana i Transparència"".
Expediente: O-89CIU-2017-000056-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-