S'està cercant, espereu....

2017-03-23 - València

Vés enrere 2017-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
23-03-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 16 de febrer de 2017.
Aprovat
0002 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. EU PILOT 7743 Aplicació Directiva 2002/49/CE Avaluació i Gestió Soroll Ambiental i pròrroga de la vigència dels Plans d'Acció de 2010.
Expediente: E-02610-2016-000550-00 - Aprovat
0003 - "SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Modificació de mesures i excepcions aplicables i aprovació definitiva modificació ZAS ""Woody"".
Expediente: E-02610-2015-000595-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'Informe sobre el estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Pla especial de Neteja per les zones afectades pel botelló"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Observatori de l'Aigua"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja d'abocador en carrer Concentaina"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja de solars en barri de Torrefiel"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0009 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Mantenimient jardins de Torrefiel"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Aprovat
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ampliació zona de jocs Abastos"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0011 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Contenidors intel·ligents"".
Expediente: O-89CIU-2017-000064-00 - Quedar assabentat
0012 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Neteja Plaça Ajuntament mes març"".
Expediente: O-89CIU-2017-000064-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jornada plantació ginebre marí"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Horts urbans Sociòpolis"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ajudes danys motes de l'Albufera.""
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Robatoris en l'horta de Campanar""
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Danys ocasionats per pluges 2016-Servici Qualitat i Anàlisi Mediambiental"".
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Danys ocasionats per pluges 2016-Servici Cicle Integral de l'Aigua"",
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Danys ocasionats per pluges 2016-Servici Devesa-Albufera"".
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Danys ocasionats per pluges 2016-Servici Jardineria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Danys ocasionats per pluges 2016-OAM Parcs i Jardins"".
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Procés de revisió i actualització EVEADS"".
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Tala d'eucaliptus"".
Expediente: O-89CIU-2017-000057-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de l'experiment de Biodiversitat en els escocells"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ordenança d'animals de companyia"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Dispositiu de platges en Setmana Santa"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Dispositiu de platges en Falles"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells més grans"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Dispositiu neteja en Falles"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arbres talats en 2016 per l'OAM"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Dispositiu neteja Setmana Santa"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arreplega de taronja amarga"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ubicació estacions de Contaminació Atmosfèrica"".
Expediente: O-89POP-2017-000020-00 - Contestada
0033 - PRECS I PREGUNTES
0034 - "PREGUNTA formulada IN VOCE per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Entrega de llenya"".
Contestada
0035 - "PREGUNTA formulada IN VOCE per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Sol·licitud documentació OAM Parcs i Jardins"".
Contestada
0036 - SERVICI DE QUALITAT AMBIENTAL. Proposta de creació d'un Grup de treball per a la redacció del Reglament del Consell Sectorial de Medi Ambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Aprovat