S'està cercant, espereu....

2017-03-23 - València

Vés enrere 2017-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
23-03-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 16 de febrer de 2017.
Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Proposa el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0003 - Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
0004 - Donar compte de l'informe sobre el banc de pedra de la Junta de Murs i Valls de València.
Expediente: O-01909-2016-000025-00 - Quedar assabentat
GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA
0005 - Donar compte del decret 16/2017 del Consell (DOGV 14 02 2017).
Expediente: E-01304-2015-000001-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE JOVENTUT
0006 - Proposa aprovar el Pla Jove de la ciutat de València 2017-2018.
Expediente: E-01902-2012-000122-00 - Aprovat
MOCIONS
0007 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la zonificació de les àrees d'escolarització per al curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la utilització de l'edifici en Jardins de Vivers pel Centre Municipal de Persones Majors de Viveros.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Sobre la mesa
0009 - Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, remesa per la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Movilitat, sobre la possible adquisició de l'immoble en la Plaça de Tavernes de la Valldigna, 4 i ubicació de la Biblioteca Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre inspeccions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre l'operatiu plagues 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre el mosquit tigre.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre el dispositiu de control sanitari per a falles 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la situació de l'escola infantil La Senyera.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre les deficiències I.D.E. Castellar.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la recol·locació de cartell en Sala d'Orquestra del Conservatori Municipal de Música.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'ús de les instal·lacions del Conservatori Municipal per entitats sol·licitants.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contracte menor per a la intervenció paisatgística i enjardinament de l'edifici de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contracte menor per al subministrament de divers material informàtic per a l'Edifici de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contracte menor per al subministrament i instal·lació de wifi en l'edifici de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre esports de lliscament en les platges de València.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la celebració de Sant Valentí per a les persones majors.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre bicicletes per a programes d'inserció social i laboral.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre nous programes d'atenció i inserció social.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre les Falles municipals 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre la icona de les festes.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre els llibrets de les falles municipals 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre suports publicitaris,
Expediente: O-89POP-2017-000024-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris,, del Grup Municipal Ciutadans, sobre arbres de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2017-000060-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la casa del mestre Padilla en el carrer de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2017-000060-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el fundador de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000060-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el personal del servici arqueològic.
Expediente: O-89CIU-2017-000060-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la Llei de la Dependència.
Expediente: O-89CIU-2017-000060-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el seguiment i avaluació del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018.
Expediente: O-89CIU-2017-000050-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la celebració del XXV Fòrum Universitari Juan Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2017-000050-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la decoració de l'edifici de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000050-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'avaluació del contracte per a la prestació de servici de monitors per a la prevenció de l'absentisme escolar.
Expediente: O-89CIU-2017-000050-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el centre de recepció de menors.
Expediente: O-89CIU-2017-000061-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre trobada d'escoles en valencià.
Expediente: O-89CIU-2017-000061-00 - Contestada