S'està cercant, espereu....

2017-02-27 - València

Vés enrere 2017-02-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
27-02-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SSECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 30 de gener de 2017.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de gener al 15 de febrer de 2017 de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2017-000088-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, relativa a ""Que els servicis municipals indiquen que actuacions han realitzat als suggeriments que els traslladen des de l'oficina de suggeriments, queixes i reclamacions"".
Expediente: O-89POP-2017-000017-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Petició de l'Associació d'Amics del Carmen a la Comisió de Queixes i Suggeriments"".
Expediente: O-89POP-2017-000017-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Sol.licituds presentades pels veïns o associacions per registre d'entrada model general d'instància i remeses directament al servici de gestió de residus urbans i neteja"".
Expediente: O-89POP-2017-000017-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Sol.licitudes presentades pels veïns o associacions per registre d'entrada model general d'instància i remeses directamente al servici de mobilitat sostenible"".
Expediente: O-89POP-2017-000017-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-