S'està cercant, espereu....

2017-02-20 - València

Vés enrere 2017-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
20-02-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de gener de 2017.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 'Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions'.
Expediente: E-03001-2016-000224-00 - Aprovat
0003 - "Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 ""Parc i Maestrança d'Artilleria"".
Expediente: E-03001-2016-000225-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0004 - Proposa autoritzar les actuacions del projecte de Carril Bici en Ronda Interior en l'entorn de arbres monumentals.
Expediente: E-01801-2015-002265-00 - Aprovat
0005 - Proposa autoritzar les actuacions del projecte d'obres d'ampliació carril bici 2015 en l'entorn del arbre monumental.
Expediente: E-01801-2015-000697-00 - Aprovat
MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.
0006 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de banys públics en la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Estellés, sobre reparació de balises encastades en semàfor de Blasco Ibáñez amb Gómez Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre compromisos pendents amb la informació i informes provinents d'EMT i major transparència d'EMT als valencians.
Expediente: O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre possible adquisició de l'immoble en la Plaça de Tavernes de la Valldigna 4 i ubicació de la Biblioteca Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Novo, sobre projectes d'obres en carrers de l'Eixample.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Novo, sobre millora d'accessos en Massarrochos.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0012 - Sr. Novo, sobre sòl residencial de propietat municipal en Sociopolis.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0013 - Sr. Novo, sobre situació del tancament del Campus de la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0014 - Sr. Novo, sobre rehabilitació chalet carrer Aben Al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0015 - Sr. Novo, sobre projecte finalització obres d'urbanització Sociopolis.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0016 - Sr. Novo, sobre obres en carrer Filipines - Avinguda Peris i Valero.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0017 - Sr. Novo, sobre modificació Puntual PGOU en Ciutat Artista Faller.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0018 - Sr. Novo, sobre llicències de terrasses.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre llicències d'obertura per a establiments hostalers.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0020 - Sr. Novo, sobre llicències d'activitats.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre execució pressupost municipal 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0022 - sr. Novo, sobre cost aparcament Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre cessió gratuïta de solar municipal a AUMSA.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre campanya d'informació IEE.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre Universitat Europea en el Cabanyal
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre sòls en el límit del Port i el Barri de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0027 - Sr. Mendoza, sobre obres de millora de les oficines en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0028 - Sr. Mendoza, sobre mesures de seguretat en l'Av. Baró de Càrcer.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0029 - Sr. Mendoza, sobre obres CV-500.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0030 - Sr. Mendoza, sobre autobusos en les cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0031 - Sr. Mendoza, sobre mesures de tràfic en Plaça de l'Ajuntament i Colón.
Expediente: O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre parades d'EMT inaccessibles.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre gestions i actuacions per a optar al Contracte Programa.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre discontinuïtat carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre falta d'autobusos en EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre carril bici ronda interior.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre itineraris escolars segurs.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre naus abandonades en La Torre.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre semàfor de Blasco Ibáñez amb Gómez Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre demora obres Parc Lineal.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre CV-500.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre doble sentit Baró de Càrcer.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre regulació de cotxes ecològics.
Expediente: O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
0043 - PRECS I PREGUNTES.
0044 - "Proposa aprovar les ""Bases per a un Acord Específic entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre Ordenació del Pla Especial Natzaret Este"", i encarregar a la Direcció General d'Ordenació Urbanística l'elaboració del Projecte d'Acord Específic.
Expediente: E-03001-2017-000045-00 - Aprovat