2017-02-16 - València

null 2017-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
16-02-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 19 de gener de 2017.
Aprovat
COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA
0002 - Proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment el Reglament d'Avaluació de l'Exercici i Rendiment i Carrera Professional Horitzontal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Popular, sobre ""Restitució accés del visor expedients del Servici de Personal en PIAE"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Retirat
PREGUNTES
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Previsió de suplement de crèdit del Capítol I 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Taules generals de negociació celebrades en els mesos de Novembre, Desembre i Gener"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Protocols horaris especials"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Personal funcionari en LLotja, Drassanes, Torres de Serrà i Torres de Quart"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Taula de Contractació"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Popular, sobre ""Actualització informació diversos temes"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Popular, sobre ""Restricció accés del visor expedients del Servici de Personal en PIAE"".
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Popular, sobre ""Llicències Microsoft Windows 10""
Expediente: O-89POP-2017-000014-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""Accés a expedients en PIAE"".
Expediente: O-89CIU-2017-000037-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-