2017-01-19 - València

null 2017-01-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
19-01-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 15 de desembre de 2016.
Aprovat
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0002 - Proposta denominació via pública de la ciutat amb el nom de Sebastián Giner Soriano.
Expediente: E-02000-2015-000052-00 - Aprovat
0003 - Proposta denominació via pública de la ciutat amb el nom de Passatge Valentín González Ramírez.
Expediente: E-02000-2016-000156-00 - Aprovat
PREGUNTES
0004 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la construcció d'instal.lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0005 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre els convenis de la Delegació d'Educació amb la UNED i Creu Roja.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0006 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la reparació instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el nou Conveni amb la Universitat de València a través de la Delegació d'Educació.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre els contractes menors de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la reforma immobles Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre inversions Servici de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre assentaments en la ciutat de Valencia.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la persona sense sostre morta en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre les persones sense sostre en els jardins de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre desnonament en la ciutat de Valencia.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Cavalcada Reis.
Expediente: O-89POP-2017-000006-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes per a aniversaris de comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la falla del festival Burning.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre mediador junta central fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre museu marítim.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre empresa de festa de reis.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre fullet turismo.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les falles i la Unesco.
Expediente: O-89CIU-2017-000015-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES