2017-01-09 - València

null 2017-01-09

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
09-01-2017
Hora:
12:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 12 de desembre de 2016.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de novembre al desembre de 2016 de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2016-000623-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES