2016-09-05 - València

null 2016-09-05

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
05-09-2016
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió del 4 de juliol de 2016.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe bimestral que comprén des del 16 de juny al 15 d'agost de 2016 de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2016-000450-00 - Aprovat
PREGUNTES
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans sobre ""La utilitat de les queixes ciutadanes"".
Expediente: O-89CIU-2016-000147-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans sobre ""Terminis de resolució de les queixes"".
Expediente: O-89CIU-2016-000147-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES