2016-06-07 - València

null 2016-06-07

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D´INVESTIGACIÓ DEL CAS CONEGUT COM OPERACIÓ TAULA

Data:
07-06-2016
Hora:
09:00
Òrgan:
CIOPT
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si es de cas, de l'Acta de la sessió òrdinaria de 24 de maig de 2016.
Aprovat
0002 - Presidència. Dóna compte del acord adoptat per la Junta Electoral de Zona de 30 de maig de 2016.
Quedar assabentat
0003 - Compareixences
Quedar assabentat