2016-05-23 - València

null 2016-05-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (C4CEC)

Data:
23-05-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
C4CEC
Caràcter:
O
Observacions:
OMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS SESIÓN ORDINARIA 23-05-2016

ORDE DEL DIA:

INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS
0001 - Proposa informar favorablement el Compte General de la Corporació correspondent a l'exercici 2015.
Expediente: E-04301-2016-000173-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0002 - Aprovació de l'acta de la present sessió.
Aprovat