2016-02-29 - València

null 2016-02-29

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
29-02-2016
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de l'1 de febrer de 2016.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de gener al 15 de febrer de l' Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacións i Relación amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2016-000102-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-