2016-02-01 - València

null 2016-02-01

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
01-02-2016
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta d'11 de gener de 2016.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Donarcompte del balanç anual de suggeriments i queixes tramitades per l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions durant l'exercici 2015.
Expediente: E-00911-2016-000043-00 - Aprovat
0003 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de desembre de 2015 al 15 de gener de 2016 de l'Oficina de Suggermients, Queixes i Reclamacións i relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2016-000042-00 - Aprovat
SERVICI DE CONTRACTACIÓ
0004 - Donarcompte de l'acord de Junta de Govern Local de 21 de gener de 2016 relatiu a l'ampliació de l'objecte de la Comissió de Contractació.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES