Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València

Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

 

Coordinadors i Directors generals

Coordinador General Tècnic d'Alcaldía
Josep Vicent Bort Bono

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible

Julio Olmos Lablanca

+ informació


Directora General d'Ordenació Urbanística
Florentina Pedrero Gil


Coordinadora de l'Agència de la Bicicleta
Belén Calahorro Lizondo

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Recursos
Ferran Puchades Vila

+ información


Coordinador General d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de la Ciutat
Jordi Peris Blanes

+ informació

Coordinador General de l'Área de Protecció Ciutadana
Carlos Vila Navarro

+ informacióCoordinadora General de l'Área de Benestar i Drets Socials
Helena Ferrando Calatayud

+ informaciónCoordinadora General de l'Área de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Mª Pilar Soriano Rodríguez

+ informació

Coordinador General de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Carlos Fernández Pla

+ informacióCoordinador General de Conservació de l'Albufera i altres Àrees Naturals
Joan Miquel Benavent Olmos

+ informació

Coordinadora General de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports

Marina Jacinta Alarcón Montañes

+ informació

Coordinadora General de l'Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica y Transició Energètica

Yolanda Patricia Prats Desé

 

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals

Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
Maria Rosa Roig Costa

+ informació


Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Directora Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Marta Elia Serrano Balbuena

+ información

Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
Borja Santamaría Herrero

+ informació


Subdirector de Promoció Institucional i Comunicació de la Fundació Esportiva Municipal
Alejandro García Martínez

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Directora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director/a OAM Universitat Popular de València

José Ignacio Pastor Bellés

 

Gerent d'AUMSA

Alberto Aznar Traval

+ informació


Director OAM de Parcs i Jardins i Escola de Jardineria
Josep Tamarit Fuertes

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director del Palau de la Música
Vicent Ros Peydro

+ informacióGerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Francisco Javier González Cardona

+ informació


Subdirectora General de la Fundació CV del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
María del Mar Marín Capilla.

+ Informació


Subdirector d'Emprendiment Fundació CV Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Javier Ismael Mateo García.

+ Informació


Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana “València Clima i Energia.”
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Administrador Únic-Gerent de OCOVAL, A.I.I.
Fernando María Lluch Munarriz.

+ informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinadora Artística de La Mutant
Marta López Bañuls.

+ informació

Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació

Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Secretari municipal de l'Àrea I

 

Manuel Latorre Hernández

DADES DE CONTACTE

Carrer Amadeu de Savoia, 11
46010 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 3545-3546
Fax: 96 362 81 62

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 113.474,48

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 10-02-2015 (pdf descarregar) BOP 22-03-2019 (pdf 271 kb) BOP 26.03.2020 (pdf 197 Kb).

Declaració d'activitats i béns (pdf 229 kb)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Llicenciat en Dret, per la Universitat Literària de València, promoció 1985-1990.
Formació Universitària de Postgrau:
-Màster en Economia de la Construcció, organitzat per l'Escola d'Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de València, Mòdul sobre “Urbanisme i Gestió Municipal”, de 52 hores lectives.
-Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana, organitzat pel Departament d'Urbanisme de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de València, Mòduls II (60 hores lectives) i III (80 hores lectives) del Curs d'Especialista en Gestió Urbanística i Territorial.
Funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional des de l'any 1995, integrat primer en la Subescala de Secretaria-Intervenció, després en la Subescala de Secretaria, Categoria d'Entrada (1998) i des a l'any 2000 en la Subescala de Secretaria, Categoria Superior.
Des del 15 de març de 2004 exercisc en l'Ajuntament de València diversos llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, actualment ocupe en propietat el lloc de treball de titular de la Secretaria d'Àrea I.
Professor de cursos selectius d'accés a la funció pública de diverses promocions de Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional; de cursos de formació majoritàriament orientats als àmbits de l'urbanisme i el medi ambient, organitzats per diverses Universitats, Col·legis Professionals i centres de formació privats; així com professor de les següents formacions universitàries de postgrau:
-Diploma d'Ordenació Autonòmica del Territori de la Universitat de València, Estudi General.
-Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana de la U.P.V.;
-Màster en Urbanisme, Medi Ambient i Règim Local del C.E.U. – Escola de Negocis;
-Programa de Direcció de Desenvolupaments Immobiliaris de la Facultat d'Estudis de l'Empresa.
Autor de diverses publicacions en revistes especialitzades (El Consultor, Revista de Dret Urbanístic i Medi Ambient, Revista Aranzadi d'Urbanisme i Edificació), així com coautor de diverses obres col·lectives publicades per les editorials C.E.D., Tirant Lo Blanch i La Llei.