S'està cercant, espereu....

Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València


Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

Coordinadors i Directors Generals

Coordinador d'Estratègia, Estudis y Projectes
Manuel Tomás Ludeña

+ informació

Directora General de Mobilitat
Elena Ayllón Badía

+ informació

Director General d'Urbanisme
Enrique Martí Selva

+ informació

Director General de Llicències
Carlos Andrés López Andrés

+ informació

Director General de la Direcció General de la Capital Verda Europea
Antonio García Celda

+ informacióDirector General d'Anàlisi
José Manuel Ribes Simarro

+ información

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals


Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
María Rosa Roig Costa

+ informació
Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.
+ informació

Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Manuel Martínez Grau
+ informació
Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer
+ informació

Directora Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
María Ángeles Vidal Ruiz
+ informació
Director Tècnic de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
José Mª Herrera Blanco
+ informació
Subidirector de Gestió i Administració de la Fundació Visit València
José Villar Rivera
+ informació
Directora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló
+ informació

Director OAM Universitat Popular de València
José Ignacio Pastor Bellés

+ informació

Gerent d'AUMSA
Alberto Aznar Traval

+ informació

Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació
 
Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació
Director Gerent de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València

Vicente Llimerá Dus

+ informació

Gerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació

Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació

Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació

Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació

Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació

Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació

Subdirectora d'Emprenedoria Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Lucía Calabria Tasa

+ informació
Directora-Gerent Fundació C.V. del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Isabel Rubio León

+ información
Director Gerent de la Fundació Visit València de la C.V.
José Luis Franco Martínez
+ informació

Secretari municipal de l'Àrea I

 

Manuel Latorre Hernández

DADES DE CONTACTE

Carrer Amadeu de Savoia, 11
46010 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 3545-3546
Fax: 96 362 81 62

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 118.780,96 €
Retribució total rebuda durant l'any 2022 en concepte de productivitat especial: 12.829,30 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 10.02.2015 (pdf descarregar) BOP 22.03.2019 (pdf 271 kb) BOP 26.03.2020 (pdf 197 Kb).

BOP 10.03.2022 (pdf 229 kb)Última declaració (pdf 127 kb).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Llicenciat en Dret, per la Universitat Literària de València, promoció 1985-1990.
Formació Universitària de Postgrau:
-Màster en Economia de la Construcció, organitzat per l'Escola d'Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de València, Mòdul sobre “Urbanisme i Gestió Municipal”, de 52 hores lectives.
-Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana, organitzat pel Departament d'Urbanisme de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de València, Mòduls II (60 hores lectives) i III (80 hores lectives) del Curs d'Especialista en Gestió Urbanística i Territorial.
Funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional des de l'any 1995, integrat primer en la Subescala de Secretaria-Intervenció, després en la Subescala de Secretaria, Categoria d'Entrada (1998) i des a l'any 2000 en la Subescala de Secretaria, Categoria Superior.
Des del 15 de març de 2004 exercisc en l'Ajuntament de València diversos llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, actualment ocupe en propietat el lloc de treball de titular de la Secretaria d'Àrea I.
Professor de cursos selectius d'accés a la funció pública de diverses promocions de Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional; de cursos de formació majoritàriament orientats als àmbits de l'urbanisme i el medi ambient, organitzats per diverses Universitats, Col·legis Professionals i centres de formació privats; així com professor de les següents formacions universitàries de postgrau:
-Diploma d'Ordenació Autonòmica del Territori de la Universitat de València, Estudi General.
-Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana de la U.P.V.;
-Màster en Urbanisme, Medi Ambient i Règim Local del C.E.U. – Escola de Negocis;
-Programa de Direcció de Desenvolupaments Immobiliaris de la Facultat d'Estudis de l'Empresa.
Autor de diverses publicacions en revistes especialitzades (El Consultor, Revista de Dret Urbanístic i Medi Ambient, Revista Aranzadi d'Urbanisme i Edificació), així com coautor de diverses obres col·lectives publicades per les editorials C.E.D., Tirant Lo Blanch i La Llei.