Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

El Servici Repara de l’Ajuntament de València atén més de 200 homes des de 2019

El 65% dels participants ha estat derivat per ordre judicial per a l’acompliment d’una mesura penal per violència contra les dones

• Cartell del Servici Repara

22/08/2022

El Servici Repara de l’Ajuntament de València, que ofereix tractament psicosocial a homes que han protagonitzat episodis de violència masclista, ha atés 205 homes des del 23 de setembre de 2019, en què començà a funcionar. El 65% dels assistents (134 homes) han acudit derivats per ordre judicial en compliment d’una condemna o mesura penal. El 35% restant han utilitzat el servici de forma voluntària.

 

Al llarg del seu pas pel servici, els participants passen per diferents fases del tractament, que comença amb un primer contacte i continua amb l’avaluació, la motivació, la intervenció grupal, el seguiment i el vincle.

El Servici Repara ofereix als homes tractament psicològic i social per mitjà d’atencions individuals i col·lectives per tal de promoure les relacions igualitàries, reduir o eliminar la violència i la reincidència dels comportaments violents contra les dones.

L’objectiu del servici és facilitar a l’agressor instruments per eliminar conductes violentes i aprendre comportaments alternatius, reduir els factors de risc com les creences masclistes, el dèficit d’autoestima o competència social, la dificultat per resoldre conflictes o per a la gestió de les emocions, l’absència d’empatia, la gelosia o la dependència emocional, entre d’altres elements.

Igualment, el servici vol millorar les actituds de responsabilitat i de compromís en les relacions familiars i de parella, disminuir els episodis d’ira per mitjà de l’aprenentatge de la negociació i l’autocontrol i establir espais de diàleg i col·laboració, a més d’un repartiment social més igualitari dels papers d’homes i dones. 

Els usuaris del servici són homes que acudeixen voluntàriament per mirar d’abandonar actituds violentes contra les dones, individus derivats de centres públics de servicis socials, centres de salut, centres educatius o entitats privades, homes condemnats per delictes de violència de gènere i que han d’acomplir mesures alternatives a la pena privativa de llibertat o que, finalitzada la seua condemna, sol·liciten suport i seguiment.

El Servici Repara naix arran de l’aprovació del Pla marc d’igualtat entre dones i homes de la ciutat de València, aprovat pel Ple de la Corporació el 27 de setembre de 2018, i que preveu, entre d’altres, la promoció de programes específics d’intervenció amb maltractadors.

Recursos multimèdia

Lucía Beamud