Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'alcalde anuncia una reunió amb la delegada del Govern la setmana pròxima per a “continuar impulsant millores per a la seguretat ciutadana”

Joan Ribó ha assenyalat que les mesures impulsades ja estan començant a mostrar efectes, i ha recordat que demà se celebra la segona reunió de la Mesa de treball d'Orriols

• Està previst un notable increment d'efectius de la Policia Local

25/10/2021

L'alcalde de València, Joan Ribó, es reunirà la setmana que ve amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, per estudiar accions conjuntes que milloren la seguretat ciutadana als barris de València, especialment davant els problemes derivats de la venda de drogues. A més, l'alcalde ha recordat que demà se celebra la segona sessió de la Mesa de treball que ha posat en marxa l’Ajuntament amb les entitats veïnals i socials d’Orriols, que es va constituir el mes de setembre passat.

 

Tal com ha explicat l'alcalde, “des de l'Ajuntament hem de fer front, junt amb la Delegació del Govern i la Policia Nacional, als problemes que es donen alguns barris per l'increment de la venda de drogues i l'efecte que això té sobre la seguretat per als veïns i veïnes”. Ribó i Calero han concretat una trobada per a la setmana vinent, en el qual s'abordaran diferents línies per a combatre esta delinqüència. De fet, ha recordat Joan Ribó, des de l'Ajuntament està previst un notable increment d'efectius de la Policia Local (53 noves incorporacions enguany, i un total de 234 més al llarg del pròxim 2022), que faran que la Policia Local de València dispose de la plantilla més nombrosa dels últims 15 anys, i a més amb un notable rejoveniment dels efectius.

Esta millora, ha afegit l'alcalde de València, permetrà també treballar amb major eficàcia sobre els temes de violència de gènere, drets ciutadans, o control del fenomen del botellot, entre altres, que incideixen directament sobre el benestar dels veïns i veïnes, i que són base de nombroses demandes ciutadanes.

En este sentit, cal destacar també la reunió, que se celebrarà demà dimarts a la vesprada, de la Mesa de treball d'Orriols, el grup de coordinació creat fa ara un mes, i que va ser constituït amb el compromís de realitzar trobades de caràcter mensual per a millorar la relació ciutadana i la seguretat en este barri. L'alcalde Joan Ribó s'ha mostrat esperançat, i ha afirmat que les mesures impulsades des del Govern municipal, així com la col·laboració amb la Policia Nacional i la Delegació del Govern, es van fent notar a poc a poc, i ha manifestat la seua esperança que en breu s'obtinguen bons resultats, atés que es tracta d'una acció integral.

També s’han establit vies de diàleg amb l'Associació Veïnal de la Malva-rosa amb els quals es va reunit l’alcalde Joan Ribó fa una setmana per a tractar diverses qüestions que preocupen al voltant de la convivència i la seguretat del barri. Un encontre amb responsables de l'entitat veïnal per escoltar les demandes i propostes per dignificar el barri i on el màxim responsable de la ciutat es va comprometre a facilitar el treball i el contacte amb les diferents àrees de govern implicades per donar resposta a les necessitats que s’han posat damunt la taula.

«La prioritat és que tots els barris de la ciutat han de tindre unes condicions de vida i convivència dignes i estem concentrant els nostres esforços per a resoldre els problemes que planteja el veïnat. Cap persona hauria de patir-los», ha assegurat Joan Ribó.

Recursos multimèdia

Joan Ribó