Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'Ajuntament augmenta en tres anys d'11 a 16 milions d'euros la inversió en infraestructures hídriques

Valía també ha anunciat la congelació del preu de la factura de l'aigua de l’any 2020, gràcies a la bona gestió realitzada

• Obres en infraestructura hídrica de la ciutat de València

15/10/2021

L'Ajuntament ha augmentat en 5 milions d'euros la inversió en infraestructures del Cicle Integral de l'Aigua, que ha passat dels 11 milions executats l'any 2018, a prop de 16 milions, que s'invertiran en el present exercici. La regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, ha afirmat que “és important explotar tota la capacitat inversora de l'Ajuntament al servici de la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, per això és important ser capaces d'executar tot el pressupost”. La regidora també ha anunciat la congelació del preu de la factura de l'aigua.

 

Valía ha posat en valor “la gestió que està duent a terme l'empresa mixta d'aigües, EMIVASA”, en la qual participa el propi Ajuntament i l'empresa concessionària Global Omnium, “que està donant un servici de qualitat en un assumpte tan sensible com és l'aigua potable”. Per a Valía “esta bona gestió és fonamental, perquè permet oferir un bon servici a la ciutadania sense baixar la qualitat, la qual cosa repercutix de manera positiva a l'Ajuntament, que pot reinvertir estos beneficis a la ciutat”.

La responsable del Cicle Integral de l'Aigua, també ha anunciat que es congelarà la tarifa d'aigua potable de l'any 2020, “molt important en este context de recuperació econòmica de les famílies”. Segons la regidora s'ha buscat un equilibri “òptim” entre el preu de la factura, la necessitat de realitzar inversions i la realitat que estan vivint les famílies.

Un dels assumptes que han afectat els costos del servici, i les previsions a curt i mitjà termini ha sigut l'augment del cost del subministrament energètic, motivat per l'augment del preu de l'energia que s'està produint a nivell mundial. Valía ha indicat que han sigut capaços de mantindre fix el preu del servici que paguen els ciutadans i ciutadanes “gràcies a la planificació i gràcies a totes les accions que hem realitzat per a millorar l'eficiència energètica de les nostres infraestructures, en les plantes i en el transport de l'aigua, i gràcies, també, a la utilització d'energies renovables”. Una altra de les accions que han permés esmorteir la pujada del cost de l'energia, ha sigut la inversió de 4,5 milions d'euros en equips per a generar energia de manera autònoma, la qual cosa ha reduït la dependència d'energia externa, i per tant els costos del servici de l'aigua potable a València i la seua àrea metropolitana.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Elisa Valía
Elisa Valía. Congelació tarifa