Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'Ajuntament dona veu a la joventut per a impulsar polítiques que cobrisquen les seues necessitats

Crear òrgans per abordar les necessitats de salut mental o enfortir les activitats d'oci nocturn saludable durant tot l'any són algunes de les conclusions de l'estudi elaborat entre la població juvenil de València

• El Consell Valencià de la Joventut ha impulsat l'estudi

25/10/2021

L'estudi realitzat pel Consell de la Joventut de València, amb la col·laboració de l'Ajuntament, per a impulsar polítiques públiques que cobrisquen les necessitats de la població jove recull 52 propostes de les entrevistes realitzades a més de 2000 persones d'entre 18 i 30 anys. Entre estes iniciatives es troben la de crear òrgans de coordinació entre centres d'atenció primària, servicis socials i centres educatius per a previndre l'augment de casos de salut mental en adolescents i joves i poder actuar de manera integral, i la de reforçar una oferta gratuïta i estable d'oci saludable nocturn. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha presentat hui este informe sociològic de “polítiques públiques de Joventut a la ciutat de València per a afrontar la crisi derivada de la pandèmia”. Es tracta d'una nova eina que proposa iniciatives per a desenvolupar en l'àmbit de la formació i l'ocupació, l'emancipació i l'habitatge, la salut mental, l'oci i el temps lliure. I segons l'edil, “reforça i dinamitza el Pla de Joventut”.

 

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha donat a conéixer hui este treball que completa l'informe realitzat l'any 2020 i que recopilà dades i avaluà la situació de la joventut. “En esta segona edició, s'inclou també la recollida de propostes de polítiques juvenils per a posar-les en l'agenda municipal”, ha ressaltat, en concretar que l'estudi recull 52 propostes de polítiques municipals que s'han obtingut en entrevistes semi estructurades amb 10 experts de diferents temàtiques i altres realitzades per subgrups d'edat i nivell de formació.

Segons ha informat Maite Ibáñez, estes entrevistes es van fer entre el mes de juny passat i juliol, incloent-hi tots els districtes de manera representativa per a valorar l'impacte de la pandèmia en la joventut, els problemes específics d'este col·lectiu a València, i reunir propostes per a solucionar problemes. “En definitiva- ha resumit la regidora- comptem amb un diagnòstic de les necessitats actuals, que ens permetrà realitzar noves accions i reforçar les que ja hem desenvolupat, encaminades a mitigar els efectes directes i indirectes de la pandèmia”.

Maite Ibáñez ha recordat que “per a la Regidoria de Joventut, és vital que els i les joves participeu en el disseny de la política que els afecta, que s'impulse la participació activa de les persones joves en la vida política, social, econòmica i cultural de la ciutat”. “Així –ha continuat- este estudi, igual que el de l'edició anterior, ens servirà per a les nostres polítiques juvenils, perquè només fent un bon diagnòstic i recollint les propostes directament de la gent jove, podem encertar adequadament amb les mesures i accions a implementar”.

“Si bé –ha afegit- moltes de les propostes que reflecteix l'estudi, l'Ajuntament ja les està implementant com, per exemple, les relacionades amb la importància d'abordar les necessitats de salut mental d'una forma integral o la d'enfortir les activitats d'oci nocturn saludable durant tot l'any”.

En este sentit, Maite Ibáñez ha anunciat la posada en marxa d'un nou programa que oferirà activitats grupals a l'aire lliure com a complement d'oci saludable. L'edil, que també ha assegurat que la Regidoria estudiarà l'oferta d'oci saludable en la franja nocturna, ha considerat “molt important el fet d'impulsar accions en els 13 centres de Joventut repartits per la ciutat de València i d'acordar convenis amb les Universitats perquè els joves puguen realitzar pràctiques d'estudi i adquirisquen habilitats de diferents competències”.

En la presentació de l'informe sociològic de “polítiques públiques de Joventut a la ciutat de València per a afrontar la crisi derivada de la pandèmia”, també ha participat la presidenta del Consell de la Joventut de València, Ana Domínguez, qui ha destacat, entre altres propostes, la d'impulsar un “aval jove” per a poder finançar el 20% de la hipoteca que no cobreix el banc, “per a permetre a les persones joves amb capacitat econòmica però sense estalvis puguen accedir a la compra d'un habitatge”.

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez