Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Pressupost Municipal superarà per primera vegada en la història els 1.000 milions d'euros

Ribó destaca que el pressupost anirà encaminat a impulsar la recuperació econòmica i un model de ciutat social i sostenible

• Els pressupostos s'amplien-se en sumar les previsions dels fons europeus Next Generation

26/10/2021

Per primera vegada en la història de València, el Pressupost Municipal superarà els 1.000 milions d'euros. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat este matí que la incorporació dels fons europeus Next Generation al projecte pressupostari per a 2022, per un import estimat en principi en 60 milions d'euros, encara que podria ser major encara, fa possible esta fita, que permetrà afrontar polítiques d'impuls econòmic, millora de la qualitat de vida i increment de la seguretat ciutadana, en el marc d'una gestió basada en la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

 

Tal com ha recordat l'alcalde, la previsió inicial del Govern Municipal per als comptes de 2022 era de 955 milions d'euros, xifra que ja es va veure ampliada setmanes arrere, en funció de l'informe de la Intervenció Municipal que reflectia la millora de les perspectives plantejada en els Pressupostos Generals de l'Estat, PGE. Eixes millors previsions econòmiques del Govern de l'Estat per a l'any pròxim milloraven els plantejaments inicials, i permetien preveure un increment de la Participació en els Ingressos de l'Estat. En segon lloc, es va sumar també la devolució de l'IVA que el Govern deu al municipi des de l'any 2017: un total de 24 milions d'euros més sobre la previsió inicial.

Ara, el projecte pressupostari torna a ampliar-se en sumar les previsions de finançament derivades de les aportacions dels fons europeus Next Generation, per un import inicial de 60 milions d'euros més. El resultat és una previsió que supera la xifra de 1.000 milions d'euros per primera vegada en la història de l'Ajuntament de València.

Tal com ha subratllat l'alcalde, les inversions i projectes a realitzar en el marc dels fons europeus seran sufragades majoritàriament amb estos fons Next Generation, “atés que l'Ajuntament haurà d'aportar un percentatge molt poc important”. Ribó ha assegurat que es tracta “d'un pas molt significatiu”, i ha reiterat la seua satisfacció per este increment dels recursos, que serviran per a impulsar una millor gestió dels béns, servicis i inversions a realitzar en el municipi.

 Per part seua, el delegat d'Hisenda, Borja Sanjuán ha assegurat que això suposa “aprendre les lliçons de la pandèmia: que no és millor tindre un sector públic reduït, sinó un sector públic capaç de fer front a les situacions difícils i impulsar la recuperació. “Per primera vegada –ha destacat l'edil- estem afrontant una crisi tenint tothom clar que l'important és que el sector públic siga una palanca de reactivació, i l'Ajuntament de València serà una gran palanca de recuperació perquè esta ciutat assumisca el seu paper com a líder d'un nou moment econòmic”.

Recursos multimèdia

Joan Ribó
Borja Sanjuán