S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

El 19 d’abril finalitza el termini per presentar projectes per a les falles municipals 2024

L’Ajuntament demana enguany l’ús de materials naturals en la construcció dels cadafals

• El pressupost de la falla gran per a 2024 és de 239.000 euros, IVA inclòs

17/04/2023

Dimecres 19 d’abril finalitza el termini de presentació de projectes per al disseny, construcció i plantà de les falles municipals gran i infantil corresponents a l’any 2024. El pressupost de la falla gran és de 239.000 euros, IVA inclòs, i el de la falla infantil, de 33.231 euros, també amb un 10% d’IVA inclòs.
 

Hi podrà concórrer qualsevol artista faller o fallera que ja haja realitzat falles en exercicis anteriors així com artistes de les arts plàstiques o constructives amb una experiència acreditada en el disseny i la construcció de falles. També podran presentar-se equips artístics multidisciplinaris en els quals necessàriament haurà d’haver un artista faller amb l’acreditació professional deguda. 

La proposta haurà d’incloure un currículum dels artistes que s’hi presenten i una memòria del projecte que es pretén plantar. La memòria detallarà les idees generals i el marc conceptual de la proposta, les fases de la seua realització, una explicació tècnica, els materials que s’empraran i els aspectes tècnics del muntatge. L’informe ha de tindre un mínim de 500 paraules i un màxim de 5.000 i pot incloure plànols, apunts gràfics o imatges que es consideren necessaris per a l’explicació del projecte. La sol·licitud, així com la documentació que l’acompanya, s’haurà de presentar a les dependències del Servici de Cultura Festiva, al segon pis de la casa consistorial, en horari de 9 a 14 hores.

El comité de selecció, un per a la falla gran i un segon per a la falleta infantil, estarà integrat per cinc representants del món artístic, faller i creatiu i pel regidor de Cultura Festiva, que exercirà de president i disposarà de veu però no de vot. El comité valorarà la solvència tècnica i artística global del projecte presentat així com la seua originalitat i, de manera específica, el caràcter satíric de l’obra, la claredat conceptual i la singularitat de la idea, la integració de l’obra en l’espai públic, la qualitat compositiva i espacial, la facilitat de recorregut, l’accessibilitat i relació visual amb l’exterior, l’adequació entre l’obra i el seu suport literari, l’ús de recursos que afavorisquen la interacció de l’obra amb el públic i l’adequació de la idea presentada als objectius marcats en la convocatòria.

Enguany, i en consonància amb la capitalitat verda europea que València ostentarà l’any 2024, els materials amb què es construïsca l’obra garantiran la crema més neta i respectuosa possible i minimitzaran l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics. En este sentit, serà imprescindible l’ús de materials naturals en la construcció d’estructures, cobertures, preparacions, pintura i acabats pictòrics.

Per a més informació sobre les bases de la convocatòria per al disseny, construcció i plantà de les falles municipals, podeu consultar la pàgina web municipal https://bit.ly/3GFX6vk