S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament convoca la huitena edició dels premis a la innovació Missions València 2030

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 19 de maig

• Cartell de la convocatòria

19/04/2023

La convocatòria té per objecte regular la concessió d’una gratificació econòmica emmarcada en els premis a la missió climàtica de València 2030 i destinada a premiar les millors experiències d’investigació i innovació en este camp. Els guardons es divideixen en sis categories. El Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) publica la convocatòria i fixa un termini per a la presentació de sol·licituds que finalitza el 19 de maig.
 

Podran concórrer a esta línia de reconeixements tant les persones físiques com les jurídiques que hagen encetat l’execució d’un projecte innovador en l’àmbit territorial del municipi de València. No podran concórrer a esta iniciativa les entitats sense personalitat jurídica com comunitats de béns o societats civils.

Els premis abasten sis categories: projectes d’innovació per a una ciutat saludable, projectes d’innovació per a una ciutat sostenible, projectes d’innovació per a una ciutat compartida, projectes d’innovació per a una ciutat pròspera i emprenedora, projectes d’innovació procedents de col·legis i instituts per a una ciutat saludable, sostenible, compartida, pròspera i emprenedora i projectes d’investigació universitària en innovació per a una ciutat saludable, sostenible, compartida, pròspera i emprenedora en les modalitats de tesi doctoral, treball de final de màster i treball de fi de grau.

El projecte guanyador de cada categoria rebrà 8.000 euros mentre que hi haurà una menció de 4.000 euros també per a cada modalitat. En total, l’Ajuntament destinarà 96.000 euros en premis. 

Els treballs guardonats hauran d’evidenciar un impacte en la missió climàtica València 2030, han de tindre un caràcter innovador, han de palesar el seu compromís amb les Missions València 2030 i han de tindre implantació al terme municipal de la ciutat.

Els tràmits s’han de presentar per mitjà de la seu electrònica. Per a més informació i per encetar el procediment, consulteu la pàgina web municipal https://bit.ly/41jZVe9.