Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament inicia la poda dels 231 ficus de l’avinguda del Port

Els treballs se centren a disminuir la copa dels arbres per evitar que la copa toque les façanes dels edificis i deixe passar la llum

• Treballs de poda a l'avinguda del Port

20/10/2021

El servici municipal de Jardineria Sostenible ha encetat els treballs de poda dels 231 ficus localitzats a l'avinguda del Port, uns treballs d'esporga que s'estendran durant dos mesos i que només es detindran els dies festius o quan les condicions meteorològiques siguen adverses. La intervenció se centra a retirar les branques baixes i retallar la copa per evitar que els arbres envaïsquen les façanes o molesten els vianants.

 

L'operatiu que ha preparat el servici de Jardinera Sostenible consta de dos equips formats per quatre operaris que s'encarreguen d'esta tasca amb l'ajuda d'una furgoneta i dos plataformes mòbils. En un dia tracten una desena d'exemplars. Es tracta d'un treball de manteniment important que permetrà la correcta evolució de l'arbrat, a més d'acabar amb les molèsties que en ocasions provoca el creixement de les branques dels ficus.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que «el servici de jardineria sostenible fa un vertader esforç perquè els arbres d'esta ciutat tinguen una conservació adequada». «Estem dedicant molts recursos actualment a l'esporga de l'arbrat de la ciutat. Este Govern s'ha compromés a augmentar els recursos en el nou contracte de conservació de jardineria que està ja en licitació, on per fi recuperarem una unitat específica de poda per a l’arbrat de viari, amb un increment pressupostari del 89%».

L'ús de maquinària pesada en la intervenció comprén, com és habitual, al tancament de dos carrils de trànsit en l'avinguda del Port dels cinc amb els que disposa actualment per a garantir la seguretat. En este sentit, Sergi Campillo ha recordat que esta «autopista urbana dissenyada de manera errònia en el seu moment, en tindre tants carrils de circulació actualment no pateix cap tipus de problemàtica en tallar dos carrils en la zona de poda dels arbres» i a més ha recordat que en un futur pròxim «es reformarà per complet, per a guanyar espai per als vianants i reduir a tres els carrils de trànsit». «L'actual espai destinat al trànsit està sobredimensionat per a la quantitat de vehicles que fan ús de l'avinguda. És un dret que els vianants recuperen un espai que en el passat van perdre», ha assenyalat el vicealcalde.

D'altra banda, el també regidor d’Ecologia Urbana ha recordat que entre octubre de 2019 i març de 2020 es van podar tots els ficus de l'avinguda —225 en aquell moment— per tal de modelar la copa amb forma geomètrica de cilindre. Per a aquella actuació es van destinar dos equips d'igual composició que els d'enguany, amb una mitjana d'entre quatre i cinc arbres finalitzats per dia, depenent de la grandària dels exemplars. Els treballs només es van parar en dies festius, en cas de pluja o fort vent o per les obres del carril bici segregat.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo