Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La ciutat de València ja compta amb el seu Pla Colonial Felí

L'objectiu del document, ja aprovat per la Junta de Govern, és protegir les colònies de gats al mateix temps que minimitzar les molèsties al veïnat

• La posada en marxa del pla preveu la creació d'un Grup de Treball de Benestar Felí

29/09/2021

La ciutat de València ja disposa d'un Pla Felí específic, dirigit a protegir i gestionar les colònies de gats de la ciutat, previndre i minimitzar les possibles molèsties al veïnat, i també potenciar i donar a conéixer les opcions d'adopció d'estos animals, des de l'objectiu general de la prevenció dels problemes de salut pública. El denominat Pla Colonial Felí del municipi de València (PCFV), ja aprovat per la Junta de Govern Local, segueix el marc normatiu de reconegudes organitzacions nacionals i internacionals. La posada en marxa del pla preveu la creació d'un Grup de Treball de Benestar Felí (GTBF), en el si del Consell de Benestar Animal.

 

Tal com ha explicat la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, entre les funcions d'este grup de treball estaran les de consulta, seguiment i suport en l'execució del pla. Es tracta de document impulsat per la Regidoria de Benestar Animal, “en el marc d'una política que advoca per mesures animalistes”, en paraules de la delegada, que proposa, entre altres accions, l'elaboració d'un cens de colònies felines existents del municipi, que haurà d'actualitzar-se de manera periòdica, i la intervenció en estes perquè aconseguir superar un percentatge d'individus esterilitzats de més del 90%”.

El Pla ha tirat endavant amb el suport de tots els grups municipals, des de “la voluntat d'arribar a acords per a millorar la convivència entre els animals i els ciutadans a través de la mediació i l'educació en el respecte animal”, en paraules de Tello. “El Pla –ha afegit la regidora- és un indicador de la sensibilitat i de la preocupació municipal per la defensa i la protecció dels animals, així com del treball realitzat perquè València siga en un referent quant a protecció i benestar animal”.

Segons es preveu, el grup de treball GTBF buscarà aconseguir acords amb diferents entitats per al desenvolupament integral del Pla “sempre des del respecte a la dignitat, el benestar animal i els drets dels animals”, ha afegit la regidora. Segons el nou document, “en els casos de risc vital, perill per a la salut o seguretat dels felins, o canvi justificat d'usos urbanístics del terreny, es realitzarà un estudi de viabilitat per a procurar solucionar estos problemes, sent preferent el criteri del manteniment geogràfic de les colònies. En el cas extrem de ser necessària una reubicació s'aplicarà el Protocol de Reubicació”. D'altra banda, per al control poblacional de cada colònia, s'utilitzarà el mètode CER, (Captura-Esterilització-Retorn), descrit en el Procediment d'Esterilització Felina (PEF) desenvolupat pels Servicis Veterinaris Municipals.

Pel que respecta al cens felí, es durà a terme mitjançant eines informàtiques lligades al Sistema de Gestió Patrimonial (SIGESPA) desenvolupades en col·laboració amb el Centre de Suport Tecnològic (SERTIC) i els Servicis Veterinaris Municipals. El cens s'estructurarà de manera que quede plasmada de manera visible la seua distribució per districtes, barris i colònies. A més, s'assignarà una persona gestora a cada colònia, i una o diverses persones col·laboradores disposaran de carnet específic, després de rebre la informació adequada.

Finalment, es preveu la creació de la figura del mediador per a buscar solucions als problemes que es puguen derivar de l'aplicació del Pla en la seua relació amb els veïns i veïnes del municipi. Per a això, s'impartiran també plans de formació a col·laboradors i professionals, i s'incidirà en la conscienciació de la ciutadania cap als drets dels animals.