Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’OAM Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana aprova l’Oferta Pública d’Ocupació amb 81 places

El vicealcalde Sergi Campillo explica que 49 dels llocs de treball serviran per a estabilitzar la plantilla de l’OAM

• La publicació de les convocatòries dels processos selectius ha de fer-ser abans del pròxim 31 de desembre

19/05/2022

L'Organisme Autònom Municipal (OAM) Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) per a l'any 2022 amb 81 places en total, "de les que 49 són d'estabilització de llocs de treball temporal, per tant, seran 49 persones que podran estabilitzar-se mitjançant concurs", ha anunciat el vicealcalde Sergi Campillo, regidor responsable de l'OAM, qui ha afegit que esta OPO és "una gran fita".

 

"Tal com es comprometeren amb els sindicats de l'OAM, convoquem l'Oferta Pública d'Ocupació amb 81 places. Per fi tindrem l'estabilització del treball temporal amb 49 places que estava pendent moltíssims anys, en gran part per l'herència de l'anterior govern", ha declarat el vicealcalde Sergi Campillo. Esta OPO amb 81 places s'aprova "amb l'objectiu que la taxa de cobertura temporal se situe per sota del 8 % de les places estructurals", ha explicat el també regidor d'Ecologia Urbana, en compliment al que establix la llei. L'OAM Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana ha dut a terme l'anàlisi de la plantilla, amb una auditoria, identificació de les places susceptibles d'estabilització i classificació de les places a ofertes segons les dates d'adscripció. A partir d'esta anàlisi s'ha convocat l'OPO.

Les places de naturalesa estructural són aquelles inserides en l'estructura de l'organització i adscrites a activitats que l'organisme presta amb caràcter permanent i que ha assumit com a pròpies, per la qual cosa no es podrien oferir llocs el contingut dels quals siga conjuntural, a conseqüència d'acumulacions de tasques o de l'execució de projectes concrets.

En conseqüència, perquè les places puguen incorporar-se a l'oferta pública d'ocupació addicional "cal que es tracte de places de caràcter estructural, siguen de personal funcionari o laboral, corresponents als seus diferents cossos, escales o categories, sense cap limitació. També que estiguen dotats pressupostàriament, la qual cosa és òbvia, ja que s'ha de tractar de llocs existents que estiguen exercits efectivament, si bé amb caràcter interí o temporal", assenyala el regidor d'Ecologia Urbana.

Detall de les places ofertades

Dels 81 llocs de treball analitzats, 49 complixen criteris d'estabilització. 46 places han estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, fonamentalment de jardiners/peons. Els altres tres llocs corresponen places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal anterior a l’1 de gener de 2016.

La publicació de les convocatòries d'estos processos selectius per a la cobertura de les places incloses a les ofertes d'ocupació pública s'haurà de produir abans del 31 de desembre del 2022 i la resolució dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre del 2024.

Quant a la resta de places de l'OPO amb un total de 81 vacants, 20 corresponen a la taxa de reposició fins a un 120 % de persones que s'han jubilat o van ser declarats amb incapacitat absoluta durant 2021 i els primers mesos de 2022. La resta fins a completar 32 llocs de treball són de promoció interna "que no consumixen taxa de reposició", ha aclarit Campillo. Entre les places ofertades estan les de capatàs, jardiner/a, operari/-a, conductor/-a o professor/-a.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo