Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

La Regidoria de Servicis Socials presentarà una moció per exigir als bancs que complisquen la llei dels comptes de pagaments bàsics

La regidora Isabel lozano ha explicat que l’incompliment de la normativa està agreujant la situació de vulnerabilitat d’algunes persones

• No tramitar l’obertura d’este tipus de comptes estaria vulnerant drets fonamentals

21/10/2021

La Regidoria de Servicis Socials presentarà una moció al ple del mes d’octubre per exigir al govern de l’Estat, al Banc d’Espanya i a les entitats financeres que operen a la ciutat de València que complisquen la normativa europea i els dos reals decrets que estableixen un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha explicat que “amb la no tramitació de l’apertura d’este tipus de comptes s’estan vulnerant drets fonamentals”.

 

No informar de l’existència dels comptes de pagament bàsics ni de la seua gratuïtat, sol·licitar el certificat d’empadronament o exigir la contractació de segurs i productes bancaris són algunes de les practiques il·legals que, segons han informat a la regidora Lozano diverses organitzacions socials que treballen amb les persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional, s’han detectat a algunes entitats bancàries. “Les dificultats que es troben estes persones per accedir i mantenir un compte de pagament bàsic provoca que continuen desprotegides i en situació d’exclusió financera”, ha explicat Lozano.

Per això, des de la Regidoria de Servicis Socials es presentarà una moció al pròxim ple de l’Ajuntament per a instar, tant al Govern Central com al Banc d’Espanya i a totes les entitats financeres amb seu a la ciutat de València, a que s’obriguen els comptes bàsics en les condicions que estableix la normativa, que s’assegure un sistema de servici de reclamacions accessible a totes les persones, amb possibilitat de formular la reclamació de manera física, i a que les oficines bancàries realitzen formació específica als seus treballadors i treballadores sobre els comptes de pagament bàsics perquè no es tornen a produir irregularitats en l’accés i manteniment de estes.

A més a més, la regidora ha recordat que l’Ajuntament va implementar al seu moment una campanya de difusió sobre l’existència i funcionament d’estos comptes, i segons ha informat, “es continuarà fent difusió d’esta ferramenta imprescindible en els espais municipals, sobretot al centres municipals de Servicis Socials”.