Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'Ajuntament adapta les normes urbanístiques relacionades amb els aparcaments a un model de ciutat sostenible

El regidor Borja Sanjuán explica que “es fomenten els nous usos de transport”

• L'Ajuntament incrementarà el nombre d'aparcaments de bicicletes.

15/10/2021

L'Ajuntament modificarà les normes urbanístiques que regulen la dotació d'aparcaments dels nous edificis. Este canvi també contempla, per exemple, l'increment de places d'estacionament per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (MVP) en immobles de qualsevol ús. Així es desprén de l'acord adoptat hui en la Junta de Govern en la qual s'ha decidit iniciar el procediment per a esta modificació urbanística. En esta reunió de l'executiu local també s'ha acordat l'arrendament de diversos locals per a la instal·lació i foment d'activitats relacionades amb el disseny en el barri de Velluters.

 

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha donat compte hui d'estos assumptes i ha destacat que “l'Ajuntament adapta les normes al nou model de ciutat que aposta per la mobilitat sostenible i pel foment dels nous usos de transports”. En este sentit, ha explicat que, concretament, la Junta de Govern Local ha iniciat el procediment per a la modificació detallada del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en els articles que regulen la dotació mínima d'aparcaments que s'exigeix als edificis segons el seu ús.

“L'objecte d'estes modificacions és avançar en les polítiques municipals en matèria de mobilitat, reduint la dotació d'aparcament mínima exigida per als usos terciari, dotacional i industrial”, ha indicat l'edil que, així mateix, ha ressaltat que “a més s'estableixen criteris per a exigir una dotació mínima d'aparcaments per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) en edificis de qualsevol ús”.

Segons els canvis, en l'ús residencial, es manté la reserva mínima en una plaça de turisme i una altra de bicicleta per a cada habitatge; en usos industrials o de magatzem, s'estableix un mínim de places per a turismes segons la grandària dels locals, i s'exigeix el mateix nombre d'aparcaments per a bicicletes que per a turismes; i en ús hoteler, d'oficines, i usos recreatius, no s'exigirà una reserva mínima de places per a turismes. Només s'exigirà un mínim de places per a bicicletes o VMP, segons el nombre d'habitacions, o de metres quadrats en el cas d'oficines i usos recreatius.

“En definitiva, amb esta modificació avancem en el foment de la mobilitat sostenible i activa, i millorant per tant la qualitat ambiental de la nostra ciutat”, ha conclòs Sanjuán, qui ha aclarit que “amb este nou procediment no es pretén, en cap cas, eliminar aparcament en la via pública”.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Borja Sanjuán