Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

València augmenta en 9,2 punts el percentatge de reciclatge en només dos anys

El vicealcalde destaca el paper de les campanyes municipals de conscienciació i educació ambiental, l’organització dels contenidors en illes i l’increment de contenidors a la ciutat

• S'observa un major increment en la recollida d'orgànica

24/07/2021

La recollida selectiva de residus a València ha registrat una tendència a l’alça en els últims anys. Així, si en el primer semestre de 2019 representava el 14,5 % del total de residus, un any després pujava al 20,1 % en el mateix període de temps, i enguany se situa en el 23,7 %. Les restes orgàniques que la població separa per afavorir el seu reciclatge són les que han experimentat major creixement entre els mesos de gener i juny, amb 13.197 tones en 2021, davant les 10.452 de 2020 i les 5.645 de 2019. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que “els valencians augmentem el percentatge de reciclatge 9,2 punts en només dos anys, tal i com posen de manifest les dades”, i ha posat en valor el paper de les campanyes de conscienciació i educació ambiental impulsades des de l’Ajuntament, així com l’organització dels contenidors en illes i l’augment del nombre de contenidors a la ciutat.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat “les bones xifres” de la recollida selectiva de residus a la ciutat. Estos resultats s’expliquen perquè, d’una banda, “en general hi ha menys residus” (174.900 tones arreplegades entre gener i juny de 2019, 162.141 en 2020, i 162.017 en 2021). Ara bé, Campillo ha subratllat que “malgrat el descens general dels residus, tota la selectiva puja”, tot i les especials condicions de l’any passat marcades per les restriccions derivades de l’estat d’alarma. La separació de residus orgànics és la que més ha crescut i, inclús el vidre, que és “l’element més estable, perquè porta molts anys, també augmenta un poc”, ha assenyalat el regidor.

Durant el primer semestre de l’any els veïns i veïnes de València han reciclat 13.197 tones de residus orgànics, 2.745 tones més que en el mateix període de 2020, i 7.553 més que en 2019. Les quantitats de la recollida selectiva de paper-cartró també s’han incrementat entre els mesos de gener i juny: 10.228 tones enguany, 8.555 l’any passat i 7.702 en 2019. Pel que fa als envasos, s’ha experimentat així mateix un augment (5.588 tones en 2019, 6.943 en 2020, i 8.204 en 2021), a l’igual que en el cas del vidre (6.408 tones en 2019, 6.698 en 2020 i 6.796 en 2021).

El vicealcalde ha posat en valor les mesures impulsades des de l’Ajuntament per fomentar el reciclatge selectiu per al tractament i aprofitament dels residus, com ara l’increment del nombre de contenidors a la ciutat, la senyalització dels diferents tipus de residus en cada contenidor i l’agrupació dels contenidors en illes, i les campanyes de sensibilització i educació ambiental.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo