S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Junta de Govern Local subvenciona amb més de 225.000 euros diverses entitats socials

• Es prorroguen convenis amb la residència religiosa d'Esclaves de María Inmaculada i amb la fundació privada Amigos de los Mayores

17/11/2023

  • Es prorroguen convenis amb la residència religiosa d'Esclaves de María Inmaculada i amb la fundació privada Amigos de los Mayores/ Amics de la Gent Gran/ Amics de la Gent Major
  • També se signa un conveni de col·laboració amb l'Associació Domus Pacis-Casal de la Pau per a desenvolupar un projecte d'acolliment a persones malaltes

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'entitat Esclaves de Mª Inmaculada per a ajudar en l'allotjament, manutenció i suport socioeducatiu de 30 persones susceptibles d'incorporar-se al món laboral, totes elles objecte d'atenció dels programes d'acolliment.

A través d'esta addenda, el consistori aprova la primera pròrroga de les dos contemplades en el conveni i concedeix així una subvenció anual de 201.000 euros a la residència religiosa Esclaves de Mª Inmaculada, centre benèfic social.

Així mateix, s'aprova la segona pròrroga del conveni amb la fundació privada Amigos de los Mayores/ Amics de la Gent Gran/ Amics de la Gent Major per un import de 10.000 euros.

D'altra banda, l'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb l'Associació Domus Pacis-Casal de la Pau pel qual es concedeixen 15.000 euros per a desenvolupar el “Projecte Global de Carmelites. Acolliment a persones malaltes sense suport familiar”.

El Casal de la Pau atén persones en situació d'exclusió social i actualment disposa places per a acollir a persones en llibertat condicional per malaltia que manquen d'un entorn familiar adequat per a cobrir les seues necessitats i ofereix cures sanitàries específiques i de suport social.

Este tipus d'iniciativa suposa una millora de la qualitat de l'atenció a les persones en situacions d'especial vulnerabilitat, per la qual cosa es considera convenient subscriure este conveni, la vigència del qual serà d'un any prorrogable per anualitats successives fins a un màxim de tres.