Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Mobilitat convoca una consulta pública sobre l’ordenança de les zones de baixes emissions

La convocatòria està oberta fins al pròxim 25 de juliol

• Carrils de circulació i carril bici en Guillem de Castro

06/07/2022

L’Ajuntament de València, per mitjà de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, ha convocat una consulta pública a la ciutadania i organitzacions potencialment afectades prèvia a l’elaboració de l’ordenança de les zones de baixes emissions. La creació de zones de baixes emissions és una obligació legal de totes les ciutats majors de 50.000 habitants per tal de millorar la qualitat de l’aire i mitigar l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle derivats de la mobilitat urbana.

 

Podran participar en la convocatòria pública les persones o organitzacions que puguen estar potencialment afectades per la futura norma. Les persones i entitats interessades poden participar per mitjà de la seu electrònica municipal, de forma presencial en les oficines de registre de l’Ajuntament o en el correu electrònic consultapreviazbe@valencia.es. Els participants han d’aportar el seu nom i cognoms, raó social o document que acredite la seua identitat.

En la consulta, l’Ajuntament pregunta a la ciutadania qüestions com quins problemes hauria de solucionar la creació d’una zona de baixes emissions, si l’aprovació de l’ordenança és necessària i oportuna, quins objectius ha de tindre i quines solucions alternatives o suggeriments en la matèria vol aportar. El termini per participar en el procés acaba el 25 de juliol.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica obliga a les ciutats de més de 50.000 habitants a introduir mesures de mitigació que permeten reduir les emissions derivades de la mobilitat amb la creació d’una o diverses zones de baixes emissions.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental per a la salut humana en les grans aglomeracions urbanes. A la ciutat de València, segons les últimes mesures recollides en l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, el consum dels automòbils privats en l’any 2021 va emetre a l’atmosfera més d’un milió de tones de diòxid de carboni i 319.933 tones d’òxid nitrós pel que fa al transport privat. Igualment, el trànsit rodat representa a València el 68% del total de les emissions de CO2.

Per a més informació sobre l’ordenança de les zones de baixes emissions i la consulta pública, podeu adreçar-vos la pàgina web municipal https://bit.ly/3AqgVVn