S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Comissió d’Urbanisme eleva al Ple la protecció patrimonial del panell ceràmic de Nitrat de Noruega ubicat a Mauella

• El panell ceràmic està en la zona de les Tendetes de Mauella

20/09/2023

  • El panell es protegirà com a Bé de Rellevància Local (BRL) de la ciutat
  • El panell està conformat per rajoletes blanques i blaves i inclou també un vaixell

La Comissió d’Urbanisme ha acordat elevar al Ple la proposta per a protegir patrimonialment el panell ceràmic de Nitrat de Noruega ubicat a Mauella, als Pobles del Nord, i incloure’l com a Bé de Rellevància Local (BRL) de la ciutat. Ara serà el Ple el que decidirà si aprova eixa protecció i remet les actuacions a la Conselleria per a la seua inclusió en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València.

El panell ceràmic objecte de protecció està ubicat a la zona de les Tendetes de Mauella. Està conformat per rajoletes blanques i blaves amb el lema “Nitrat de calç de Noruega” i inclou també la representació d’un vaixell.

El nitrat de Noruega és un compost inorgànic que s’empra habitualment com a fertilitzant. El panell ceràmic del nitrat de Noruega tenia una utilitat publicitària en una zona de València de gran tradició agrària.