Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Hisenda modificarà les ordenances fiscals per a bonificar l'IAE i l'IBI a les sales de teatre i música en directe de València

Borja Sanjuán destaca que les ajudes serviran per donar suport als sectors creatius

• Els espectacles en directe tindran bonificacions fiscals

03/08/2021

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha anunciat que l'Ajuntament de València introduirà una modificació en les ordenances fiscals per bonificar l'IBI i l'IAE a les sales de la ciutat que desenvolupen activitats d'arts escèniques i música en directe.

 

Pel que fa a l'IBI, la Regidoria d'Hisenda ha establit una correcció en els requisits perquè, tal com estaven contemplats fins al dia de hui, pràcticament cap de les sales de la ciutat podia optar a la bonificació en els seus rebuts. Per a poder acollir-se als beneficis fiscals, l'ordenança exigia que els establiments tingueren un mínim de 30 anys d'activitat i que, a més, realitzaren una part de la seua programació en valencià.

Ara, amb el canvi que ha plantejat la delegació que dirigeix Sanjuán, els espais culturals només hauran de complir una de les condicions per a poder optar a la bonificació de fins al 60% en l'Impost de Béns immobles, la qual cosa permetrà que totes les sales de la ciutat puguen disposar dels beneficis fiscals que ofereix l'Ajuntament de València.

A més, s'ha establit una progressivitat en els requisits per tal d’incentivar que les noves sales realitzen almenys una part de la seua programació en valencià. Així, els nous espais que programen un mínim del 20% dels espectacles en valencià i almenys 16 obres en valencià podran acollir-se a un 60% de bonificació en l'IBI mentre que aquells que realitzen un mínim del 10% de la seua programació i almenys 8 obres en valencià tindran una bonificació del 30%, ja que ara no hauran d'acreditar 30 anys d'activitat per a gaudir d'este benefici fiscal.

La Regidoria d'Hisenda, a més, també incorporarà una nova bonificació en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) per a tots els establiments que desenvolupen espectacles i arts escèniques permanents a València. Amb la introducció d'esta modificació, totes les sales es podran acollir a una reducció del 60% en el rebut de l'IAE.

“Des de l'Ajuntament de València introduirem nous beneficis fiscals per a l'activitat de teatres, sales d'espectacles i música en directe a la nostra ciutat amb l'objectiu de poder-los ajudar no solament a recuperar-se de la covid sinó també a generar noves ocupacions i noves activitats econòmiques en el sector de la cultura de la ciutat. En este sentit, ajudarem amb el 60% de bonificació en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i fins al 60% de bonificació en l'Impost de Béns immobles. És una xicoteta ajuda per enfortir l'àmbit cultural de la nostra ciutat, posant també el focus en què siguen estos sectors creatius el futur econòmic d'una ciutat que té moltíssim talent per aportar i que s'ha de convertir en un referent cultural més enllà de la bipolaritat entre Madrid i Barcelona”, ha explicat Sanjuán.

Recursos multimèdia

Borja Sanjuán