Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

AUMSA trau a concurs quatre vivendes perquè les ONG puguen oferir pisos tutelats

La Comissió d’Urbanisme aprova protegir el Depòsit de Gas Lebon com a Bé de Rellevància Local

• AUMSA gestiona el lloguer de prop de 600 habitatges municipals

25/10/2021

L'empresa municipal AUMSA aprova hui en el consell d'administració un concurs per a adjudicar quatre vivendes en règim d'arrendament bonificat perquè ONG puguen instal·lar pisos tutelats de persones en situació de vulnerabilitat. En el mateix consell, AUMSA ha donat llum verda a una proposta per a facilitar l'accés de les ONG als locals que l'empresa municipal disposa per tota la ciutat.

 

“Les dues iniciatives s'emmarquen dins de l'objectiu que s'ha fixat l'empresa pública de l'Ajuntament de València d'oferir als col·lectius més desfavorits el major nombre de suports que redunden en la millora de la seua qualitat de vida. En este sentit, AUMSA està desenvolupant una sèrie de polítiques transversals en les quals intervenen tots els agents implicats per a reforçar l'element associatiu i oferir-li un paper rellevant per a aconseguir la construcció d'una societat més participativa, justa i democràtica”, tal com ha explicat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

AUMSA gestiona el lloguer de prop de 600 habitatges municipals i, des que es va començar a adjudicar els immobles, tant en l'empresa pública com en el mateix Ajuntament de València, s'han rebut nombroses sol·licituds d'informació per part d'entitats del tercer sector amb la finalitat d'accedir a l'arrendament d'habitatges amb un preu assequible.

En atenció a estes peticions, la societat posarà en marxa una convocatòria pública per a l'adjudicació de quatre dels seus habitatges a entitats del tercer sector en règim d'arrendament bonificat amb l'objectiu que puguen servir de suport als seus projectes socials. Les ONG aspirants hauran de presentar els seus projectes i un comité de selecció determinarà les millors propostes.

Els habitatges que eixiran a concurs oscil·len entre els 50 i els 75,69 metres quadrats, estan situades en el centre històric, Benicalap i Patraix i tindran un preu de lloguer ostensiblement inferior al de mercat d'entre 217 i 361 euros. Les ONG que aspiren a gestionar els pisos tutelats hauran de presentar una memòria amb la seua proposta, que serà avaluada per un comitè.

Igualment, en el consell d'administració també s'aprovarà una proposta per a facilitar l'accés de les ONG als baixos que disposa la societat per tota la ciutat amb una bonificació del 30% en el lloguer. “Es tracta d'una iniciativa que pretén ajudar al conegut com a tercer sector (fundacions, associacions, etc.) a trobar locals on desenvolupar les seues activitats, tallers, projectes d'acció social o la defensa de col·lectius de qualsevol tipus”.

Un dels requisits indispensables serà comptar amb un projecte que garantisca la permanència i consolidació d'esta entitat social així com dels llocs d'ocupació creats en este projecte, que haurà de desenvolupar activitats que es consideren compatibles amb les característiques físiques dels locals o amb la fi al qual estan destinats.

A més, la mateixa proposta estableix la possibilitat que els beneficiaris puguen disposar d'un període de carència de 12 mesos

També en la Comissió de hui s'ha proposat emetre dictamen favorable al document de Pla Especial de Protecció dels Béns de Rellevància Local del Campus de Blasco Ibáñez i al document de modificació del PGOU per a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit Gas Lebon al Catàleg Estructural de Béns i Espais protegits. Per a totes dues propostes se sol·licita informe a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Recursos multimèdia

Sandra Gómez