XML - Informe queixes i suggeriments.

Reflecteix una recopilació de dades sobre queixes i suggeriment per districtes.

També pot accedir els informes mensuals de queixes i suggeriments en els següents enllaços:

Informes mensuals de queixes i suggeriments

Conjunt de dades Informe queixes i suggeriments.
Sector Ciència i tecnologiaSector PúblicSocietat i Benestar
Format XML
Descàrregues 0
9 Visites
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des aquest enllaç.
                                                
                              
<data>
<row _id="1">
 <Tipus Sol·licitud>Queixa</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Seu electrònica</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Altres</Tema>
 <Subtema>Altres</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>L'Eixample</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>Russafa</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>L'Eixample</Districte Localització>
 <Barri Localització>Russafa</Barri Localització>
</row>
<row _id="2">
 <Tipus Sol·licitud>Queixa</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Registre d'entrada</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis prestats en via pública</Tema>
 <Subtema>Major actuació per part de Policia Local</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>Camins al Grau</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>Aiora</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Camins al Grau</Districte Localització>
 <Barri Localització>Aiora</Barri Localització>
</row>
<row _id="3">
 <Tipus Sol·licitud>Queixa</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Registre d'entrada</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Senyalització viària</Tema>
 <Subtema>Bol·lards i portatestos</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>Camins al Grau</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>Aiora</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>No hi consta</Districte Localització>
 <Barri Localització>No hi consta</Barri Localització>
</row>
<row _id="4">
 <Tipus Sol·licitud>Queixa</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Seu electrònica</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Senyalització viària</Tema>
 <Subtema>Bol·lards i portatestos</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>Camins al Grau</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>Aiora</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Camins al Grau</Districte Localització>
 <Barri Localització>Aiora</Barri Localització>
</row>
<row _id="5">
 <Tipus Sol·licitud>Queixa</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Seu electrònica</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis prestats en via pública</Tema>
 <Subtema>Major actuació per part de Policia Local</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>Camins al Grau</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>Aiora</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Camins al Grau</Districte Localització>
 <Barri Localització>Aiora</Barri Localització>
</row>
<row _id="6">
 <Tipus Sol·licitud>Síndic</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Registre d'entrada</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Tramitació administrativa</Tema>
 <Subtema>Tardança en resolució d'expedients</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>No hi consta</Districte Localització>
 <Barri Localització>No hi consta</Barri Localització>
</row>
<row _id="7">
 <Tipus Sol·licitud>Síndic</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Registre d'entrada</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Tramitació administrativa</Tema>
 <Subtema>Tardança en resolució d'expedients</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>No hi consta</Districte Localització>
 <Barri Localització>No hi consta</Barri Localització>
</row>
<row _id="8">
 <Tipus Sol·licitud>Síndic</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Registre d'entrada</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Discrepàncies amb actuacions municipals</Tema>
 <Subtema>Rehabilitació d'edificis i llocs públics (ruïnes)</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>No hi consta</Districte Localització>
 <Barri Localització>No hi consta</Barri Localització>
</row>
<row _id="9">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Senyalització viària</Tema>
 <Subtema>Bol·lards i portatestos</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Extramurs</Districte Localització>
 <Barri Localització>La Roqueta</Barri Localització>
</row>
<row _id="10">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Suggeriments per a la millora de la ciutat</Tema>
 <Subtema>Suggeriments per a la millora de la ciutat de València</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Extramurs</Districte Localització>
 <Barri Localització>La Roqueta</Barri Localització>
</row>
<row _id="11">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Telefònica</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis prestats en via pública</Tema>
 <Subtema>Major actuació per part de Policia Local</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Quatre Carreres</Districte Localització>
 <Barri Localització>Malilla</Barri Localització>
</row>
<row _id="12">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Telefònica</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Via pública reparació de deficiències</Tema>
 <Subtema>Deteriorament demanda i substitució de mobiliari urbà</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Quatre Carreres</Districte Localització>
 <Barri Localització>Malilla</Barri Localització>
</row>
<row _id="13">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis prestats en via pública</Tema>
 <Subtema>Major actuació per part de Policia Local</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Camins al Grau</Districte Localització>
 <Barri Localització>Penya-roja</Barri Localització>
</row>
<row _id="14">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis de neteja en la via pública</Tema>
 <Subtema>Deficient neteja en la via pública</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Campanar</Districte Localització>
 <Barri Localització>Campanar</Barri Localització>
</row>
<row _id="15">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis de neteja en la via pública</Tema>
 <Subtema>Excrements animals domèstics</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Campanar</Districte Localització>
 <Barri Localització>Campanar</Barri Localització>
</row>
<row _id="16">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis prestats en via pública</Tema>
 <Subtema>Mesures contra excrements animals domèstics</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Campanar</Districte Localització>
 <Barri Localització>Campanar</Barri Localització>
</row>
<row _id="17">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis de jardineria</Tema>
 <Subtema>Parcs i jardins deficiències</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Poblats Marítims</Districte Localització>
 <Barri Localització>El Cabanyal-el Canyamelar</Barri Localització>
</row>
<row _id="18">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Servicis de jardineria</Tema>
 <Subtema>Poda d'arbres</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Poblats Marítims</Districte Localització>
 <Barri Localització>El Cabanyal-el Canyamelar</Barri Localització>
</row>
<row _id="19">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Suggeriments per a la millora de la ciutat</Tema>
 <Subtema>Suggeriments per a la millora de la ciutat de València</Subtema>
 <Districte Sol·licitant>No hi consta</Districte Sol·licitant>
 <Barri Sol·licitant>No hi consta</Barri Sol·licitant>
 <Districte Localització>Algirós</Districte Localització>
 <Barri Localització>La Carrasca</Barri Localització>
</row>
<row _id="20">
 <Tipus Sol·licitud>Suggeriment</Tipus Sol·licitud>
 <Canal Entrada>Web</Canal Entrada>
 <Data Entrada;Ajuntament>2020-01-16T00:00:00</Data Entrada;Ajuntament>
 <Tema>Suggeriments per a la millora de la ciutat</Tema>
 <Subtema>Suggeriments sobre de...