XML - Estat de liquidació d'ingressos

Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit

Conjunt de dades Estat de liquidació d'ingressos
Sector EconomiaHisenda
Format XML
Descàrregues 0
5 Visites
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des aquest enllaç.
                                                
                              
<data>
<row _id="1">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 10000   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/RENTA PERSONAS FISICAS             </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>20583758</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>20583758</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>1867106</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>15563</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>1851542</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>1851542</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>18732216</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="2">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 11200   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA</DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>123000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>123000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>0</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>0</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>0</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>0</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>123000</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="3">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 11300   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U</DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>230300000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>230300000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>115972</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>3948</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>-3056</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>112024</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>115079</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>230187977</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="4">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 11400   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES</DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>7800000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>7800000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>0</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>0</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>0</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>0</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>7800000</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="5">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 11500   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC</DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>36000000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>36000000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>20796</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>2965</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>17465</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>17831</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>366</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>35982169</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="6">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 11600   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U</DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>23000000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>23000000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>1018319</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>15606</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>956035</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>1002713</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>46679</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>21997287</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="7">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 13000   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS   </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>26000000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>26000000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>47597</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>74223</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>-60655</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>-26626</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>34029</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>26026626</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="8">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 21000   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/EL VALOR AÑADIDO                   </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>15202714</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>15202714</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>1259170</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>29679</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>1229491</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>1229491</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>13973223</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="9">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 22000   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS        </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>194407</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>194407</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>14610</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>138</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>14472</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>14472</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>179935</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="10">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 22001   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/CERVEZA                            </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>68229</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>68229</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>5641</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>4</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>5638</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>5638</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>62591</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="11">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 22003   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/LABORES DE TABACO                  </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>1625536</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>1625536</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>129202</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>123</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>129079</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>129079</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>1496457</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="12">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 22004   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/HIDROCARBUROS                      </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>2264625</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>2264625</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>196523</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>799</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>195724</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>195724</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>2068901</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="13">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 22006   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS              </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>5179</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>5179</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>367</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>2</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>364</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS>364</DRETS RECONEGUTS NETS>
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT>0</DRETS PENDENTS COBRAMENT>
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>4815</EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ>
</row>
<row _id="14">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 29000   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>IMP. S/CONSTRUCCIONES</DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS />
 <MODIFICACIONS />
 <PREVISIONS DEFINITIVES />
 <DRETS RECONEGUTS />
 <DRETS ANULATS />
 <DRETS CANCELATS />
 <RECAUDACIÓ />
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NETA />
 <DRETS RECONEGUTS NETS />
 <DRETS PENDENTS COBRAMENT />
 <COMPROMISOS />
 <EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ />
</row>
<row _id="15">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>2021 30100   </APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>ALCANTARILLADO                          </DESCRIPCIÓ>
 <PREVISIONS INICIALS>24000000</PREVISIONS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <PREVISIONS DEFINITIVES>24000000</PREVISIONS DEFINITIVES>
 <DRETS RECONEGUTS>1643960</DRETS RECONEGUTS>
 <DRETS ANULATS>0</DRETS ANULATS>
 <DRETS CANCELATS>0</DRETS CANCELATS>
 <RECAUDACIÓ>1491625</RECAUDACIÓ>
 <DEVOLUCIONS INGRESSOS />
 <RECAUDACIÓ NE...