XML - Estat de liquidació de gastos

Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual

Conjunt de dades Estat de liquidació de gastos
Sector EconomiaHisenda
Format XML
Descàrregues 0
3 Visites
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des aquest enllaç.
                                                
                              
<data>
<row _id="1">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/91200/10000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION       </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>2453478</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <CRÈDITS DEFINITIUS>2453478</CRÈDITS DEFINITIUS>
 <GASTOS COMPROMESOS>2430410</GASTOS COMPROMESOS>
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="2">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/91200/10100</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO</DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>828608</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <CRÈDITS DEFINITIUS>828608</CRÈDITS DEFINITIUS>
 <GASTOS COMPROMESOS>595106</GASTOS COMPROMESOS>
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="3">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/91200/11000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>1191494</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="4">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/91200/11001</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENT</DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>1838995</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="5">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/91200/11002</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL  </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>122611</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="6">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/13200/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>530979</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <CRÈDITS DEFINITIUS>530979</CRÈDITS DEFINITIUS>
 <GASTOS COMPROMESOS>333957</GASTOS COMPROMESOS>
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="7">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/13300/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>129984</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="8">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/13600/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>175719</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="9">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/15100/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>488645</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="10">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/15110/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>365882</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="11">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/15120/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>203401</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="12">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/15130/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>57770</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="13">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/15220/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>89063</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="14">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/15320/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>72213</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="15">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/16000/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>86656</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="16">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/16100/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>30089</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS>0</MODIFICACIONS>
 <CRÈDITS DEFINITIUS>30089</CRÈDITS DEFINITIUS>
 <GASTOS COMPROMESOS>30359</GASTOS COMPROMESOS>
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="17">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/16300/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>72213</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="18">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/16400/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>28885</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="19">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/16500/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>14442</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="20">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/17100/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>57770</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="21">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/17210/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>116745</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="22">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/17220/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>28885</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="23">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/17230/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>28885</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="24">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/17240/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <DESCRIPCIÓ>RETRIB.BASICAS GRUPO A.1                </DESCRIPCIÓ>
 <CRÈDITS INICIALS>103506</CRÈDITS INICIALS>
 <MODIFICACIONS />
 <CRÈDITS DEFINITIUS />
 <GASTOS COMPROMESOS />
 <OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES />
 <PAGAMENTS />
 <OBLIGACIONS PENDIENTS PAGAGAMENT />
 <REMANENTS CRÈDIT />
</row>
<row _id="25">
 <ESTAT A>31/01/2021</ESTAT A>
 <APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>CC100/23100/12000</APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA>
 <D...