N3 - Estat trànsit temps real

Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades".

 • Idtramo: Identificador únic del tram.
 • Denominacion: Denominació del tram.
 • Estado: Estat del trànsit en temps real del tram. Els codis dels estats del trànsit són els següents:
 • 0 Fluid
 • 1 Dens
 • 2 Congestionat
 • 3 Tallat
Conjunt de dades Estat trànsit temps real
Sector Transport
Format N3
Descàrregues 2
18 Visites
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des aquest enllaç .
                                                            
                              
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/105.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "105" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/105.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "TRES FORQUES (DE TRES CRUCES A PÉREZ GALDÓS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/105.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/105.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/105.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723235.14400000 4371427.21800000, 724183.32100000 4371508.02100000, 724666.52300000 4371546.36900000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/100.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "100" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/100.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ALICANTE (DE XÀTIVA A GERMAN�?AS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/100.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/100.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/100.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725680.86000000 4371914.82200000, 725576.04600000 4371481.00900000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/99.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "99" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/99.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "JACINTO BENAVENTE HACIA ALCALDE REIG" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/99.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/99.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/99.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726735.00500000 4372101.45800000, 726922.17100000 4371759.49200000, 726995.76300000 4371608.07100000, 727022.50200000 4371514.56600000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/98.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "98" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/98.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PLAZA ALFONSO EL MAGN�?NIMO - PALACIO DE JUSTICIA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/98.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/98.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/98.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726152.56300000 4372390.37100000, 726180.38100000 4372385.66500000, 726180.86400000 4372385.59200000, 726181.35000000 4372385.53600000, 726181.83700000 4372385.49600000, 726182.32500000 4372385.47300000, 726182.81300000 4372385.46600000, 726183.30200000 4372385.47700000, 726183.78900000 4372385.50400000, 726184.27600000 4372385.54800000, 726184.76100000 4372385.60800000, 726185.24300000 4372385.68500000, 726185.72300000 4372385.77900000, 726186.19900000 4372385.88900000, 726186.67100000 4372386.01500000, 726187.13800000 4372386.15800000, 726187.60100000 4372386.31600000, 726188.05700000 4372386.49100000, 726188.50700000 4372386.68000000, 726188.95100000 4372386.88500000, 726189.38700000 4372387.10600000, 726189.81500000 4372387.34100000, 726190.23500000 4372387.59000000, 726190.64600000 4372387.85400000, 726191.04800000 4372388.13200000, 726191.44100000 4372388.42400000, 726191.82200000 4372388.72800000, 726192.19400000 4372389.04600000, 726192.55400000 4372389.37600000, 726192.90200000 4372389.71900000, 726193.23900000 4372390.07300000, 726193.56300000 4372390.43800000, 726193.87500000 4372390.81500000, 726194.17300000 4372391.20200000, 726194.45800000 4372391.59900000, 726194.72900000 4372392.00500000, 726194.98600000 4372392.42100000, 726195.22900000 4372392.84500000, 726195.45700000 4372393.27700000, 726195.66900000 4372393.71700000, 726195.86700000 4372394.16400000, 726196.04900000 4372394.61700000, 726196.21600000 4372395.07600000, 726226.60200000 4372470.79100000, 726226.75300000 4372471.15000000, 726226.91700000 4372471.50300000, 726227.09200000 4372471.85000000, 726227.28000000 4372472.19100000, 726227.47900000 4372472.52500000, 726227.69000000 4372472.85300000, 726227.91200000 4372473.17200000, 726228.14500000 4372473.48400000, 726228.38900000 4372473.78800000, 726228.64300000 4372474.08200000, 726228.90700000 4372474.36800000, 726229.18100000 4372474.64500000, 726229.46400000 4372474.91200000, 726229.75600000 4372475.16900000, 726230.05700000 4372475.41500000, 726230.36600000 4372475.65200000, 726230.68400000 4372475.87700000, 726231.00900000 4372476.09100000, 726231.34100000 4372476.29400000, 726231.68000000 4372476.48500000, 726232.02600000 4372476.66400000, 726232.37700000 4372476.83100000, 726232.73400000 4372476.98600000, 726233.09600000 4372477.12800000, 726233.46300000 4372477.25800000, 726233.83500000 4372477.37500000, 726234.21000000 4372477.47900000, 726234.58800000 4372477.57000000, 726234.96900000 4372477.64700000, 726235.35300000 4372477.71200000, 726235.73900000 4372477.76300000, 726236.12600000 4372477.80100000, 726236.51500000 4372477.82500000, 726236.90400000 4372477.83600000, 726237.29300000 4372477.83300000, 726237.68200000 4372477.81700000, 726238.07000000 4372477.78700000, 726238.45700000 4372477.74400000, 726238.84200000 4372477.68800000, 726239.22500000 4372477.61800000, 726239.60500000 4372477.53500000, 726239.98200000 4372477.43900000, 726240.35600000 4372477.33000000, 726240.72500000 4372477.20800000, 726316.96200000 4372446.00400000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/97.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "97" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/97.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "POETA QUEROL" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/97.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/97.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/97.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725847.19400000 4372524.10800000, 725861.74600000 4372430.05200000, 725876.78300000 4372290.90800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/94.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "94" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/94.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "TRES FORQUES (DE PÉREZ GALDÓS A TRES CRUCES)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/94.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/94.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/94.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 724664.54800000 4371558.44800000, 724054.67400000 4371510.89700000, 723375.18600000 4371455.51200000, 723234.12300000 4371444.31300000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/92.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "92" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/92.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "CATALUÑA DE SALIDA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/92.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/92.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/92.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727474.43600000 4373013.88400000, 727508.83900000 4373119.95900000, 727514.90800000 4373137.21600000, 727516.54000000 4373141.62700000, 727518.31400000 4373145.98200000, 727520.22800000 4373150.27800000, 727522.28000000 4373154.50900000, 727524.46800000 4373158.67200000, 727526.79000000 4373162.76100000, 727529.24400000 4373166.77300000, 727531.82600000 4373170.70400000, 727534.53300000 4373174.54900000, 727537.36500000 4373178.30400000, 727539.72000000 4373181.42700000, 727541.97300000 4373184.62400000, 727544.12200000 4373187.89200000, 727546.16600000 4373191.22700000, 727548.10100000 4373194.62700000, 727549.92500000 4373198.08700000, 727592.99000000 4373310.09200000, 727594.63600000 4373314.16000000, 727596.42300000 4373318.17000000, 727598.34800000 4373322.11400000, 727600.40900000 4373325.99000000, 727602.60300000 4373329.79100000, 727604.92800000 4373333.51400000, 727607.38100000 4373337.15400000, 727609.95800000 4373340.70700000, 727612.65800000 4373344.16800000, 727615.47700000 4373347.53200000, 727618.41000000 4373350.79700000, 727621.45600000 4373353.95800000, 727624.60900000 4373357.01100000, 727691.97900000 4373428.91500000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/91.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "91" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/91.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "M. CANDELA HACIA BLASCO IBAÑEZ" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/91.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/91.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/91.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 728129.54100000 4372685.05100000, 728021.18200000 4372301.70100000, 727877.77600000 4371799.18300000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/90.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "90" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/90.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "TOM�?S DE MONTAÑANA HACIA AV. DEL PUERTO" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/90.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/90.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/90.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727727.34300000 4371258.36000000, 727782.68300000 4371448.01600000, 727860.61600000 4371738.67900000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/89.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "89" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/89.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "HNOS. MARISTAS HACIA PUENTE MONTEOLIVETE" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/89.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/89.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/89.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726247.29000000 4370044.97200000, 726999.86600000 4370479.81300000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/88.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "88" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/88.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "HNOS. MARISTAS HACIA AUSIAS MARCH" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/88.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/88.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/88.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726238.01000000 4370062.36300000, 726989.69000000 4370496.68500000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/87.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "87" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/87.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "TOM�?S DE MONTAÑANA HACIA PUENTE MONTEOLIVETE" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/87.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/87.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/87.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727702.72800000 4371267.60200000, 727705.09800000 4371275.68200000, 727721.80600000 4371332.63400000, 727840.73400000 4371743.20300000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/86.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "86" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/86.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "M. CANDELA HACIA AV. DEL PUERTO" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/86.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/86.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/86.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 728105.22700000 4372692.52300000, 727990.27200000 4372274.99900000, 727855.12600000 4371807.07600000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/85.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "85" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/85.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ALCALDE REIG HACIA AV. DE LA PLATA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/85.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/85.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/85.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727282.08300000 4371040.03300000, 727228.27600000 4371115.97900000, 727095.51000000 4371328.70600000, 727039.33600000 4371477.10000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/84.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "84" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/84.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ALCALDE REIG HACIA PERIS Y VALERO" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/84.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/84.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/84.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727300.59400000 4371049.59900000, 727244.75000000 4371128.42000000, 727114.04200000 4371337.85000000, 727058.92900000 4371483.44000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/83.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "83" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/83.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ARCHIDUQUE CARLOS HACIA TRES CRUCES" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/83.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/83.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/83.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 724291.30400000 4371885.52500000, 724259.98800000 4371814.18500000, 724013.21800000 4371503.79500000, 723588.14400000 4370978.20700000, 723543.92700000 4370922.60900000, 723525.02500000 4370898.74600000, 723524.78200000 4370898.40000000, 723524.52700000 4370898.06200000, 723524.26100000 4370897.73300000, 723523.98300000 4370897.41400000, 723523.69500000 4370897.10400000, 723523.39600000 4370896.80400000, 723523.08800000 4370896.51500000, 723522.82100000 4370896.28100000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/82.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "82" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/82.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ARCHIDUQUE CARLOS HACIA TRES FORQUES" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/82.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/82.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/82.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 724012.24600000 4371483.81700000, 723535.44300000 4370885.98900000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/81.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "81" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/81.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PINTOR SOROLLA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/81.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/81.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/81.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725900.13700000 4372285.54000000, 726037.80500000 4372384.28700000, 726039.22100000 4372385.26800000, 726040.67000000 4372386.20000000, 726042.14900000 4372387.08300000, 726043.65700000 4372387.91500000, 726045.19200000 4372388.69700000, 726046.75200000 4372389.42700000, 726048.33600000 4372390.10300000, 726049.94200000 4372390.72600000, 726051.56800000 4372391.29500000, 726053.21200000 4372391.80900000, 726054.87300000 4372392.26700000, 726056.54800000 4372392.66900000, 726058.23600000 4372393.01500000, 726059.93400000 4372393.30400000, 726061.64100000 4372393.53500000, 726063.35400000 4372393.70900000, 726065.07300000 4372393.82500000, 726066.79500000 4372393.88400000, 726068.51700000 4372393.88400000, 726070.23900000 4372393.82700000, 726071.95800000 4372393.71200000, 726073.67100000 4372393.53900000, 726138.07700000 4372389.68400000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/80.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "80" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/80.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "AUSIAS MARCH HACIA PERIS Y VALERO" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/80.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/80.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/80.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725815.24500000 4370727.58000000, 726055.17200000 4370321.33700000, 726355.96200000 4369816.63700000, 726363.10700000 4369804.17500000, 726369.82900000 4369791.47900000, 726376.11900000 4369778.56400000, 726381.97100000 4369765.44400000, 726387.37700000 4369752.13500000, 726392.33200000 4369738.65100000, 726396.83000000 4369725.00800000, 726400.86500000 4369711.22200000, 726404.43400000 4369697.30700000, 726411.86800000 4369653.25800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/78.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "78" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/78.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ANGEL GUIMER�? (DE F. CATÓLICO A P. GALDÓS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/78.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/78.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/78.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 724868.95800000 4372222.31500000, 724423.81300000 4372090.13100000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/76.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "76" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/76.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "TRES CRUCES (DE AV. DEL CID A TRES FORQUES)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/76.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/76.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/76.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723152.66100000 4371458.75800000, 723100.01600000 4371923.81400000, 723099.50200000 4371929.16500000, 723099.16800000 4371934.53100000, 723099.01600000 4371939.90600000, 723099.04600000 4371945.28200000, 723099.25700000 4371950.65400000, 723099.65000000 4371956.01600000, 723100.22300000 4371961.36200000, 723100.97800000 4371966.68400000, 723101.91100000 4371971.97800000, 723103.02300000 4371977.23900000, 723104.31100000 4371982.45800000, 723105.77500000 4371987.63100000, 723107.41300000 4371992.75200000, 723129.68600000 4372099.32600000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/75.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "75" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/75.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PUENTE DE LA TRINIDAD" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/75.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/75.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/75.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726015.22800000 4373297.48000000, 725933.91000000 4373158.26200000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/74.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "74" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/74.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "MEDITERR�?NEO (DE PROGRESO A E.VIÑES)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/74.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/74.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/74.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 729675.71900000 4372082.52600000, 729887.28300000 4372072.04400000, 730069.78400000 4372058.35000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/73.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "73" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/73.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "MEDITERR�?NEO (DE E.VIÑES A PROGRESO)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/73.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/73.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/73.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 729677.08700000 4372095.01800000, 729888.65100000 4372084.53600000, 730067.65000000 4372070.91800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/72.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "72" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/72.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "NUEVE DE OCTUBRE HACIA AV. DEL CID" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/72.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/72.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/72.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723149.84300000 4372485.51000000, 723195.30300000 4372258.56800000, 723148.96000000 4372166.55600000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/71.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "71" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/71.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "JESÚS" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/71.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/71.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/71.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725140.37000000 4371855.49200000, 724836.28600000 4371370.72000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/70.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "70" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/70.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "GASPAR AGUILAR HACIA TRES CRUCES" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/70.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/70.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/70.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 724693.64200000 4371023.28100000, 724525.64500000 4370682.14700000, 724365.04900000 4370354.75000000, 724179.15000000 4369969.04800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/69.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "69" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/69.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "SAN JOSE DE CALASANZ - PINTOR BENEDITO" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/69.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/69.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/69.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 724567.67500000 4371844.63500000, 725071.43400000 4371743.49900000, 725224.44700000 4371718.21800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/67.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "67" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/67.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "TRES CRUCES (DE TRES FORQUES A AV. DEL CID)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/67.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/67.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/67.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723219.13100000 4371463.34000000, 723217.93800000 4371483.29300000, 723163.63100000 4371889.61300000, 723162.93300000 4371895.59400000, 723162.43600000 4371901.59600000, 723162.14100000 4371907.61100000, 723162.04700000 4371913.63300000, 723162.15600000 4371919.65500000, 723162.46600000 4371925.66900000, 723162.97700000 4371931.66900000, 723163.69000000 4371937.64900000, 723164.60200000 4371943.60100000, 723165.71400000 4371949.52000000, 723167.02300000 4371955.39900000, 723168.52900000 4371961.23000000, 723170.23000000 4371967.00700000, 723196.66200000 4372089.75100000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/64.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "64" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/64.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "SAN P�?O V - TRINIDAD - GUADALAVIAR - LLANO DE ZAID�?A" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/64.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/64.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/64.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726383.83200000 4373043.00100000, 726355.36600000 4373046.98200000, 726354.00700000 4373047.19700000, 726352.65600000 4373047.45800000, 726351.31500000 4373047.76700000, 726349.98600000 4373048.12200000, 726348.67000000 4373048.52300000, 726347.36900000 4373048.97100000, 726346.08400000 4373049.46300000, 726344.81700000 4373050.00000000, 726343.57000000 4373050.58000000, 726342.34300000 4373051.20400000, 726341.13900000 4373051.87000000, 726339.96000000 4373052.57800000, 726338.80500000 4373053.32700000, 726337.67800000 4373054.11500000, 726336.57800000 4373054.94300000, 726176.89900000 4373178.41900000, 726168.91900000 4373184.37100000, 726160.73600000 4373190.04100000, 726152.36100000 4373195.42300000, 726143.80300000 4373200.51000000, 726135.07400000 4373205.29500000, 726126.18300000 4373209.77400000, 726121.88500000 4373211.93800000, 726117.66300000 4373214.24900000, 726113.52400000 4373216.70300000, 726109.47100000 4373219.29800000, 726105.51000000 4373222.03100000, 726101.64500000 4373224.89900000, 726097.88100000 4373227.89700000, 726094.22200000 4373231.02300000, 726090.67300000 4373234.27300000, 726087.23700000 4373237.64300000, 726083.92000000 4373241.12900000, 726031.99700000 4373297.81000000, 726028.19200000 4373301.82300000, 726024.24900000 4373305.70100000, 726020.17400000 4373309.44000000, 726015.97200000 4373313.03600000, 726011.64800000 4373316.48400000, 726007.20600000 4373319.77900000, 726002.65300000 4373322.91900000, 725997.99400000 4373325.89900000, 725938.90800000 4373361.47700000, 725910.99600000 4373384.27800000, 725882.42100000 4373408.32100000, 725856.19200000 4373428.93500000, 725830.33800000 4373451.36000000, 725810.48900000 4373471.19300000, 725790.73400000 4373490.72400000, 725776.31000000 4373505.87600000, 725756.85600000 4373522.84400000, 725742.80400000 4373534.42400000, 725729.16800000 4373544.77400000, 725714.40400000 4373556.36100000, 725697.80300000 4373567.65000000, 725656.24900000 4373594.80000000, 725651.83000000 4373597.70500000, 725642.34100000 4373604.01000000, 725636.15200000 4373608.33800000, 725629.81500000 4373612.44600000, 725623.33900000 4373616.33100000, 725616.73100000 4373619.98800000, 725609.99900000 4373623.41200000, 725603.15300000 4373626.59900000, 725596.19900000 4373629.54600000, 725589.14700000 4373632.24800000, 725582.00500000 4373634.70300000, 725574.78200000 4373636.90700000, 725567.48600000 4373638.85800000, 725560.12600000 4373640.55400000, 725552.71200000 4373641.99100000, 725545.25200000 4373643.16900000, 725537.75600000 4373644.08700000, 725425.61500000 4373649.13100000, 725325.32500000 4373655.49400000, 725317.17500000 4373655.75800000, 725309.02000000 4373655.74700000, 725300.87000000 4373655.46200000, 725292.73500000 4373654.90300000, 725284.62300000 4373654.07100000, 725276.54400000 4373652.96600000, 725268.50600000 4373651.58900000, 725260.51900000 4373649.94300000, 725252.59200000 4373648.02900000, 725244.73400000 4373645.85000000, 725236.95400000 4373643.40700000, 725178.15200000 4373627.62700000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/63.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "63" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/63.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "CIUDADELA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/63.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/63.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/63.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726272.35200000 4372853.58800000, 726336.28900000 4372780.57700000, 726492.70700000 4372542.15000000, 726651.75600000 4372321.13300000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/62.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "62" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/62.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "NAVARRO REVERTER" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/62.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/62.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/62.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726393.65100000 4372447.62100000, 726616.19500000 4372314.20400000, 726618.88000000 4372312.52900000, 726621.50400000 4372310.76000000, 726624.06400000 4372308.89900000, 726626.55700000 4372306.94900000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/61.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "61" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/61.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "JACINTO BENAVENTE HACIA PLAZA AMÉRICA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/61.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/61.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/61.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727043.01900000 4371524.86000000, 727011.15700000 4371647.77900000, 726924.42500000 4371821.10200000, 726769.49300000 4372106.66400000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/60.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "60" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/60.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "MAT�?AS PERELLÓ - CENTELLES" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/60.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/60.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/60.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726974.10000000 4371601.05500000, 726290.06100000 4371200.69700000, 725731.94900000 4370875.48300000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/59.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "59" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/59.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ARAGÓN HACIA PLAZA ZARAGOZA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/59.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/59.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/59.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727053.28900000 4372171.74700000, 727088.28800000 4372192.71900000, 727092.35300000 4372195.25200000, 727096.32700000 4372197.92500000, 727100.20700000 4372200.73300000, 727103.98700000 4372203.67500000, 727107.66300000 4372206.74600000, 727111.22900000 4372209.94300000, 727114.68300000 4372213.26100000, 727118.01900000 4372216.69800000, 727121.23400000 4372220.24800000, 727124.32400000 4372223.90800000, 727127.28500000 4372227.67200000, 727190.28300000 4372307.56400000, 727193.13700000 4372311.30900000, 727195.86500000 4372315.14500000, 727198.46600000 4372319.06900000, 727200.93600000 4372323.07600000, 727203.27200000 4372327.16300000, 727205.47300000 4372331.32500000, 727207.53500000 4372335.55700000, 727209.45600000 4372339.85400000, 727211.23500000 4372344.21300000, 727212.87000000 4372348.62800000, 727405.16500000 4372934.69500000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/58.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "58" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/58.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ARAGÓN HACIA BLASCO IBAÑEZ" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/58.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/58.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/58.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727082.64700000 4372100.83600000, 727186.02700000 4372195.44200000, 727189.98200000 4372199.19000000, 727193.80300000 4372203.07300000, 727197.48700000 4372207.08700000, 727201.02900000 4372211.22700000, 727204.42400000 4372215.48700000, 727207.66900000 4372219.86300000, 727210.75900000 4372224.35000000, 727213.69100000 4372228.94200000, 727216.46100000 4372233.63400000, 727219.06600000 4372238.41900000, 727221.50300000 4372243.29200000, 727223.76800000 4372248.24600000, 727225.85900000 4372253.27700000, 727227.77400000 4372258.37800000, 727229.51000000 4372263.54200000, 727462.72100000 4372918.31500000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/57.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "57" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/57.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PROFESOR LÓPEZ PIÑERO (DE AV. DE LA PLATA A A. FERRANDIS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/57.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/57.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/57.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727320.71300000 4370955.31400000, 727475.44400000 4370735.33300000, 727484.69600000 4370721.30900000, 727493.53200000 4370708.40100000, 727502.80200000 4370695.80100000, 727512.49700000 4370683.52400000, 727522.60400000 4370671.58500000, 727533.11300000 4370659.99700000, 727544.01000000 4370648.77400000, 727555.28300000 4370637.92900000, 727566.92000000 4370627.47500000, 727578.90600000 4370617.42200000, 727591.22700000 4370607.78400000, 727603.87000000 4370598.57200000, 727614.84700000 4370591.09100000, 727626.03600000 4370583.93100000, 727637.42800000 4370577.09700000, 727649.01200000 4370570.59500000, 727660.91700000 4370563.88400000, 727672.59600000 4370556.78800000, 727684.03700000 4370549.31500000, 727695.22800000 4370541.47100000, 727706.15700000 4370533.26700000, 727716.81300000 4370524.71000000, 727727.18300000 4370515.80900000, 727737.25700000 4370506.57500000, 727747.02400000 4370497.01600000, 727756.47400000 4370487.14400000, 727765.59600000 4370476.96700000, 727767.07300000 4370475.22200000, 727768.50600000 4370473.44000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/56.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "56" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/56.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PERIODISTA AZZATI" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/56.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/56.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/56.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725505.92800000 4372188.03200000, 725635.92500000 4372141.08700000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/54.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "54" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/54.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "FRANCIA (DE MENORCA A T. DE MONTAÑANA)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/54.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/54.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/54.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727744.95800000 4371234.80900000, 728509.30900000 4371046.96800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/53.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "53" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/53.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "ROGER DE LAURIA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/53.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/53.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/53.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725762.16300000 4372126.89100000, 726046.26200000 4372138.17700000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/52.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "52" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/52.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PAZ (DE GENERAL TOVAR A MARQUÉS DE DOS AGUAS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/52.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/52.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/52.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726213.46400000 4372540.14100000, 725866.16900000 4372618.67600000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/51.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "51" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/51.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "SAN VICENTE (DE SAN AGUSTIN A MªCRISTINA)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/51.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/51.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/51.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725634.16100000 4372447.13800000, 725441.52600000 4372095.28800000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/48.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "48" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/48.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "GENERAL AVILÉS (DE MTRO. RODRIGO A P�?O XII)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/48.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/48.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/48.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723526.16700000 4373638.39300000, 723536.60400000 4373658.56700000, 723537.59700000 4373660.40800000, 723538.65400000 4373662.21300000, 723539.77300000 4373663.98100000, 723540.95200000 4373665.70900000, 723542.19100000 4373667.39400000, 723543.48800000 4373669.03600000, 723544.84000000 4373670.63200000, 723546.24800000 4373672.17900000, 723547.70800000 4373673.67700000, 723549.21900000 4373675.12400000, 723550.78000000 4373676.51700000, 723552.38800000 4373677.85500000, 723554.04200000 4373679.13600000, 723555.73900000 4373680.35900000, 723557.47800000 4373681.52200000, 723911.63600000 4373895.08100000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/47.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "47" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/47.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PASO INFERIOR GERMANIAS HACIA PLAZA ESPAÑA" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/47.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "5" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/47.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/47.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 725280.40500000 4371692.23200000, 725365.93500000 4371550.55600000, 725397.34700000 4371498.61200000, 725397.81700000 4371497.86500000, 725398.31200000 4371497.13400000, 725398.83200000 4371496.42000000, 725399.37600000 4371495.72500000, 725399.94400000 4371495.04900000, 725400.53500000 4371494.39200000, 725401.14800000 4371493.75700000, 725401.78300000 4371493.14300000, 725402.43800000 4371492.55100000, 725403.11300000 4371491.98200000, 725403.80700000 4371491.43600000, 725404.52000000 4371490.91500000, 725405.25000000 4371490.41800000, 725405.99700000 4371489.94700000, 725406.75900000 4371489.50200000, 725407.53700000 4371489.08300000, 725408.32800000 4371488.69100000, 725409.13200000 4371488.32700000, 725409.94900000 4371487.99000000, 725410.77600000 4371487.68200000, 725425.75700000 4371482.68800000, 725440.90600000 4371478.22800000, 725456.20300000 4371474.30600000, 725471.62900000 4371470.92800000, 725487.16500000 4371468.09900000, 725502.79200000 4371465.82100000, 725516.35300000 4371464.28100000, 725529.95100000 4371463.12100000, 725543.57700000 4371462.34200000, 725546.59900000 4371462.26300000, 725549.62100000 4371462.28700000, 725552.64100000 4371462.41300000, 725555.65500000 4371462.64200000, 725558.65900000 4371462.97400000, 725561.65100000 4371463.40700000, 725564.62600000 4371463.94100000, 725567.58100000 4371464.57700000, 725570.51300000 4371465.31200000, 725573.41800000 4371466.14600000, 725576.29300000 4371467.07900000, 725579.13500000 4371468.10900000, 725581.94000000 4371469.23500000, 725584.70500000 4371470.45500000, 725587.42700000 4371471.76900000, 725590.10300000 4371473.17400000, 725592.73000000 4371474.67000000, 725595.30500000 4371476.25300000, 725794.18200000 4371591.95700000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/46.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "46" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/46.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "MAESTRO RODRIGO (DE TIRSO DE MOLINA A GRAL. AVILÉS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/46.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/46.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/46.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723899.81600000 4372911.25900000, 723714.14700000 4373232.64600000, 723533.99500000 4373539.90300000, 723532.80700000 4373542.01200000, 723531.69300000 4373544.16000000, 723530.65600000 4373546.34600000, 723529.69300000 4373548.56600000, 723528.80800000 4373550.81900000, 723528.00200000 4373553.10000000, 723527.27500000 4373555.40900000, 723526.62900000 4373557.74100000, 723526.06400000 4373560.09400000, 723525.58100000 4373562.46500000, 723525.18000000 4373564.85100000, 723524.86200000 4373567.25000000, 723524.62800000 4373569.65900000, 723524.47700000 4373572.07400000, 723524.41000000 4373574.49300000, 723524.42700000 4373576.91300000, 723524.52700000 4373579.33100000, 723524.71200000 4373581.74300000, 723524.98000000 4373584.14800000, 723525.33100000 4373586.54200000, 723525.76500000 4373588.92300000, 723526.28100000 4373591.28700000, 723527.05500000 4373594.79400000, 723527.72300000 4373598.32300000, 723528.28500000 4373601.87000000, 723528.74000000 4373605.43200000, 723529.08800000 4373609.00700000, 723529.32800000 4373612.59000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/45.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "45" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/45.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "MAESTRO RODRIGO (DE GRAL. AVILÉS A TIRSO MOLINA)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/45.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/45.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/45.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 723465.49800000 4373605.87300000, 723738.44700000 4373160.60600000, 723888.37900000 4372904.98600000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/44.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "44" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/44.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PAV�?A (DE MEDITERR�?NEO A HISTORIADOR COLOMA)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/44.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/44.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/44.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 730114.94900000 4372093.98600000, 730121.18500000 4372110.84900000, 730123.00100000 4372116.02100000, 730124.64600000 4372121.25000000, 730126.11800000 4372126.52900000, 730127.41600000 4372131.85500000, 730128.53900000 4372137.22000000, 730129.48400000 4372142.61900000, 730130.25200000 4372148.04600000, 730130.84100000 4372153.49500000, 730131.25000000 4372158.96100000, 730131.48000000 4372164.43800000, 730131.52900000 4372169.91900000, 730131.39800000 4372175.39800000, 730131.08800000 4372180.87100000, 730126.28500000 4372388.27000000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/43.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "43" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/43.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "BLASCO IBAÑEZ (DE CATALUÑA A VIVEROS)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/43.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/43.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/43.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 727430.84000000 4373018.49800000, 726914.22000000 4373190.93500000, 726543.90400000 4373319.33500000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/42.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "42" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/42.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "PLAZA DE TETU�?N" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/42.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/42.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/42.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 726241.51900000 4372847.65600000, 726247.08500000 4372723.05800000, 726258.21900000 4372648.52100000, 726265.18300000 4372637.73900000)" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/41.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#idtramo> "41" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/41.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#denominacion> "RAMÓN LLULL HACIA BLASCO IB�?ÑEZ" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/41.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#estado> "0" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/41.n3> <http://purl.org/dc/elements/1.1/modified> "2022-05-25T11:18:05.045+02:00" .
<http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/rest/datasets/estado_trafico/41.n3> <http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#coordinates> "LINESTRING ( 728307.90300000 4373362.30000000, 728131.41500000 4372776.18200000)" ....