El Portal de Transparència i Dades Obertes de l’Ajuntament de València oferix diversos API REST per a accedir al catàleg de dades, per a obtindre directament tota la informació d’un conjunt de dades i a les seues distribucions i per a obtindre les seues dades obertes georeferenciades.

API CKAN

Esta API és la que implementa CKAN. En la següent llista incloem alguns exemples d’utilització de l’API:

Tota la documentació de l’API REST de CKAN està disponible en la direcció següent: http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html

API RTOD

A més d’esta API servida per CKAN, el middleware RTOD, utilitzat per a servir distribucions amb actualitzacions periòdiques, disposa d’una altra API des de la que es poden accedir tant al llistat de distribucions disponibles com a les dades de les mateixes:

Cada distribució servida a través d’RTOD estarà disponible en els formats RDF, HTML, JSON, N3, XML, TURTLE, CSV, ATOM i JSON-LD, simplement canviant l’extensió de la distribució en la URL (json en l’exemple) per rdf, html, json, n3, xml, ttl, csv, atom i json-ld respectivament.

API Dades Georeferenciades

Pot descarregar també el document tècnic per a reutilitzadors explicatiu de les distintes crides a l’API Dades Obertes Georreferenciades proporcionades per l’Ajuntament de València agrupades per una sèrie de funcionalitats com són:

A Prop de Mi: Permet obtindre els tres elements més pròxims a la posició de l’usuari dels següents punts d’interés, aparcaments públics amb places lliures, estacions de Valenbisi amb bicicletes disponibles o borns lliures, contenidors de roba, de vidre, de residus sòlids, de piles, parades de taxi, punts wifi públics i estat de trànsit de la ciutat en temps real.

Punts d’interés: Obté els punts d’interés a partir d’una posició i amb un radi d’acció determinat agrupats per temàtiques com són equipaments municipals, transport públic, falles i monuments.