Dades diàries de l’últim mes de les estacions de soroll.

Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries

  • SPL (dBA)
  • ARAGÓ
  • AJUNTAMENT
  • D. JUAN AUSTRIA
  • MOLÍ DEL SOL
  • P.SILLA
2
0
265 Visites

METADADES

Sectors
Medi Ambient
Grau d'obertura
Data de creació
17/12/2019 08:33:53
Freqüència d'actualització
Mensual
Organisme