• Filtrar por sector Medio Ambiente Medio Ambiente
 • Filtrar por sector Transporte Transporte
 • Filtrar por sector Sociedad y Bienestar Sociedad y Bienestar
 • Filtrar por sector Urbanismo e Infraestructuras Urbanismo e Infraestructuras
 • Filtrar por sector Turismo Turismo
 • Filtrar por sector Salud Salud
 • Filtrar por sector Sector Público Sector Público
 • Filtrar por sector Cultura y Ocio Cultura y Ocio
 • Filtrar por sector Economía Economía
 • Filtrar por sector Hacienda Hacienda
 • Filtrar por sector Comercio Comercio
 • Filtrar por sector Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología
 • Filtrar por sector Educación Educación
 • Filtrar por sector Seguridad Seguridad
 • Filtrar por sector Vivienda Vivienda

Conjuntos de datos (133)

EconomíaHaciendaSector Público
Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels...

0

0

Visitas 148
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, amb carrer Dénia (T248652). La seua ubicació exacta és: 39.4628376, -0.37588849999997365. A...

0

0

Visitas 323
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Cadis, 16 (T248671). La seua ubicació exacta és: 39.4631424, -0.3746647000000394. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 142
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Cadis, 3 (T248655). La seua ubicació exacta és: 39.4640447, -0.3750515000000405. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 109
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Cuba, 3 (T248682). La seua ubicació exacta és: 39.4628861, -0.3775977000000239. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 104
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, 2 (T248683). La seua ubicació exacta és: 39.4633107, -0.3766378000000259. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 92
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, 61 (T248684). La seua ubicació exacta és: 39.4605601, -0.37411520000000564. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 91
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, 32 (T248680). La seua ubicació exacta és: 39.4613594, -0.37514680000003864. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 81
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Carles Cervera, chaflà amb Reina Doña María (T248670). La seua ubicació exacta és: 39.4613005,...

0

0

Visitas 77
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Salvador Abril, chaflà amb Maestro José Serrano (T248676). La seua ubicació exacta és: 39.4635655,...

0

0

Visitas 81
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Vivons, chaflà amb Cadis (T248677). La seua ubicació exacta és: 39.4599927, -0.3721407000000454. A...

0

0

Visitas 75
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Carles Cervera, 34 (T248678). La seua ubicació exacta és: 39.4615883, -0.3727962000000389. A continuació...

0

0

Visitas 62
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Puerto Rico, 21 (T248672). La seua ubicació exacta és: 39.4609867, -0.3761412000000064. A continuació...

0

0

Visitas 75
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Doctor Serrano, 21 (T248669). La seua ubicació exacta és: 39.4626872, -0.3737806999999975. A continuació...

0

0

Visitas 65
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer General Prim, chaflà amb Donoso Cortés (T248661). La seua ubicació exacta és: 39.4625622,...

0

0

Visitas 73
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
L'Ajuntament de València valora i tramita ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica per a ciutadans en risc...

0

0

Visitas 83
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
L'Ajuntament de València valora i tramita ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica per a ciutadans en risc...

0

0

Visitas 53
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Places d'aparcaments lliures en aparcaments públics i privats de la ciutat Idaparcamiento: Identificador de l’aparcament. Nombre: Nom de l’aparcament. Direccion: Direcció de...

0

0

Visitas 251
Grado de apertura
Formatos de distribución: RDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLD
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Molí del Sol (3A) . Contaminant. PM2.5. PM1. SO2. CO. NO. NO2. PM10. NOx. Ozó.

0

0

Visitas 145
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Universitat Politècnica (1A). Contaminant PM2.5. PM1. SO2. NO. NO2. PM10. NOx. Ozó.

0

0

Visitas 187
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Vivers (5A) . Contaminant PM2.5. SO2. NO. NO2. PM10. Ni. NOx. Ozó. As. Pb. Cd.

0

0

Visitas 104
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Dades diàries de l'últim mes de l’estació de contaminació atmosfèrica de Pista de Silla (4A). Contaminante PM2,5. PM1. Xileno. SO2. CO. NO. NO2. PM10. NOx. Ozono. Tolueno....

0

0

Visitas 111
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
EconomíaHaciendaSector Público
Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels...

0

0

Visitas 93
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries SPL (dBA) ARAGÓ AJUNTAMENT D. JUAN AUSTRIA MOLÍ DEL...

2

0

Visitas 352
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Boulevar Sud (7A). Contaminante SO2. NO. NO2. PM10. Ni. NOx. Ozono. As. Pb. BaP. Cd.

2

0

Visitas 496
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Capellà Femenía, 14 (T251234). La seua ubicació exacta és: 39.46227, -0.3732538. A continuació s'explica...

0

0

Visitas 75
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Matías Perelló, amb carrer Doctor Sumsi (T248679). La seua ubicació exacta és: 39.4614718,...

0

0

Visitas 65
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.

0

0

Visitas 81
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades en temps real dels sensors de soroll ubicats al barri de Russafa. La frequència del sensor és minutal. Per tant, cada minut aquest recurs s'actualitzarà amb les darreres dades disponibles...

0

0

Visitas 223
Grado de apertura
Formatos de distribución: RDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLD
Urbanismo e Infraestructuras
Llistats dels carrers del terme municipal de València. Codtipovia: Tipus de la via. Codvia : Codi de la via. Codviacatastro: Codi de la via per al cadastre. Nomoficial: Nom de la...

0

0

Visitas 183
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Avda. França (6A). Contaminante SO2. CO. NO. NO2. NOx. Ozono. Veloc. PM10. PM2,5.

0

0

Visitas 168
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSV
Ciencia y tecnologíaSector Público
Catàleg de dades de l'Ajuntament de València en format RDF/XML basat en el vocabulari DCAT, desenrotllat pel World Wide Web Consortium (W3C) i que permet l'estandardització en la definició de...

0

0

Visitas 239
Grado de apertura
Formatos de distribución: RDFRSS
L'Ajuntament de València valora i tramita ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica per a ciutadans en risc...

0

0

Visitas 76
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de la ciutat de València, desagregats per sectors, criteris i indicadors. Paràmetre: CO₂ eq Font: Climómetre (SITE)

0

0

Visitas 40
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Dades dels diferents tipus i nombre de places d'aparcament i habitants a la ciutat de València, desagregats per districtes i barris. Paràmetres: Número places aparcament per barris i districtes,...

0

0

Visitas 110
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Ciencia y tecnologíaSector PúblicoSociedad y Bienestar
Reflecteix una recopilació de dades sobre queixes i suggeriment per districtes. També pot accedir els informes mensuals de queixes i suggeriments en els següents enllaços: Informes mensuals de...

0

0

Visitas 168
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Els servicis socials de l’Ajuntament de València atenen amb un àmbit geogràfic (districte i barri). El mapa mostra les zones d’actuació dels 11 Centres Municipals de Servicis...

0

0

Visitas 107
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Dades horàries de qualitat de l'aire de les Estacions de la Xarxa de Vigilància de la ciutat de València des de 2016. Estacions: Av. França, Bulevard Sud, Vaig moldre del Sol, Pista Silla,...

0

0

Visitas 20
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Urbanismo e Infraestructuras
Alineacions del Pla General d’Ordenació Urbana Altura: Altura del PGOU Protec: Nivel de protección.

0

0

Visitas 168
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSDWGCSVJSONXMLTSVKML
Sociedad y BienestarTransporte
Aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Plazas: Nombre de places d’aparcament

0

0

Visitas 151
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Urbanismo e Infraestructuras
Qualificacions del sòl del Pla General d’Ordenació urbana. Clase: Classificació del sòl Califi: Qualificació del sòl Tipoca: Tipus de qualificació. Uso: Ús Tipouso: Tipus d’ús del...

0

0

Visitas 249
Grado de apertura
Formatos de distribución: GEOJSONSHZGMLWMSDWGCSVJSONXMLTSVKMLWFS
Urbanismo e Infraestructuras
Àmbit que comprén el vial en qüestió. Codvia: Codi de la via. lf_add: Número de portal des de a l’esquerra lt_add: Número de portal fins a l’esquerra rf_add: Número de portal des de a la...

0

0

Visitas 284
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Urbanismo e Infraestructuras
Localització dels MUPIS, mobiliari urbà com són els panells informatius. Emplaçament: Descripció del la seua localització. Família: Grup de mobiliari a què pertany, esta informació està...

0

0

Visitas 101
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLKMLDWGWMSCSVJSONXMLTSV
ComercioUrbanismo e Infraestructuras
Quioscos de flors distribuïts en la ciutat. Emplazamie: Emplaçament del Quiosc

0

0

Visitas 93
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Contenidors de residus sòlids. Codvia: Codi de la via on es troba el contenidors. Numportal: Número de portal. Anyo: Any de càrrega. Empresa: Empresa que s’encarrega de la seua...

0

0

Visitas 375
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat Descripción: Descripció del...

0

0

Visitas 41
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Sociedad y Bienestar
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a dones Descripción: Descripció del recurs...

0

0

Visitas 63
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques de punts de mesura de bicicletes (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària Dades Alfanumèriques: Angle: Angle representació del sentit de la...

0

0

Visitas 401
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSRDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLDTSV
Dades geogràfiques sobre la localització dels reguladors dels grups semafòrics, indicant si gestionen semàfors de led o halògens. Idregulador: Identificador del regulador. Descripció:...

0

0

Visitas 57
Grado de apertura
Formatos de distribución: GEOJSONGMLKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Bol·lards extraïbles amb clau estàndard aprovada pel Servei de Bombers

0

0

Visitas 54
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
TransporteTurismo
Localització de les estacions de valenbisi. Name: Nom de l’estació de valenbisi Number: Número de l’estació. Address: dirección. Open: Si està operativa o no. Available: Bicicletes...

0

0

Visitas 307
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Divisió Territorial integrada per diverses Seccions segons la quantitat de població. Area: Àrea gràfica del barri. Codbarrio: Codi del barri. Nombre: Descripció del barri. Coddistrit: Codi del...

0

0

Visitas 458
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Embornal o Albelló: Dispositiu que servix per a l' arreplega i conducció a l’albelló de les aigües d’escolament del carrer.

0

0

Visitas 85
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSCSVJSONXMLTSVKMLDWG
Medio AmbienteTurismo
Dades geogràfiques sobre la localització de les passarel·les de les platges Código:Código de la passarel·les Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visitas 55
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Localitzacions de les estacions de sorolls localizaci: Localització de les estacions de soroll descripcio: Descripció. Mediciones: Mesuraments de totes les estacions per dies de l’últim mes.

0

0

Visitas 94
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Cada Junta Municipal està integrada per uns quants districtes municipals. Nombre: Nom de la junta municipal. Junta: Codi de la junta municipal.

0

0

Visitas 122
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
ComercioSociedad y Bienestar
Localització dels Quioscos de l’ONCE Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Quiosc de l’ONCE. Numeronce: Identificador del quiosc ONCE

0

0

Visitas 77
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Medio Ambiente
Dades geogràfiques sobre la localització de les dutxes de les platges Código: Codi de la dutxa Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visitas 65
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Medio AmbienteTurismo
Dades geogràfiques sobre la localització dels llavapeus de les platges Código:Codi de la llavapeus Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visitas 54
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Medio AmbienteSaludTransporte
Dades d'Intensitat Mitjana Diària mensual de vehicles motoritzats dels dies laborals de la ciutat de València des de 2016 Paràmetre: IMD Font: ETRA (Ajuntament de València)

0

0

Visitas 65
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSVGEOJSON
Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers,...

0

0

Visitas 73
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
SeguridadUrbanismo e Infraestructuras
Xarxa d'hidrants de protecció contra incendis Codigo: Codi de l’hidrants Bocas: Nombre de boques que té. Situacion: Situació física de l’hidrant Estado: Estat en què es troba...

0

0

Visitas 176
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic. Codi: Codi dentificador del contenidor. Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor. Centre: Nom del...

0

0

Visitas 137
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHPWFSWMSCSVJSONXMLTSVSHZ
Les Seccions Censals tenen un nombre màxim de població i diverses Seccions Censals formen un Barri. Coddistrit: Codi de districte. Codsec: Codi de la secció. Coddistsec : Codi del districte i la...

0

0

Visitas 152
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat sensorial Descripción:...

0

0

Visitas 40
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb malaltia mental Descripción: Descripció...

0

0

Visitas 50
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la joventut Descripción: Descripció del recurs...

0

0

Visitas 73
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Medio Ambiente
Arbres existents en  sòl públic de la ciutat de València. Grupo: Indica si l’exemplar és de full perenne, caduca, conífera o palmácea. Planta: Mostra el gènere i espècie de l’arbre o...

0

0

Visitas 318
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSCSVJSONXMLTSVKMLDWG
Transporte
Aparcaments públic de bicicletes. Plazas: Número de places de bicicletes Tipo: Tipus d'parcabici ID: Identificador de l'aparcabici.

0

0

Visitas 298
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones majors Descripción: Descripció del recurs...

0

0

Visitas 53
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de minories ètniques Descripción:...

0

0

Visitas 46
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones sense sostre Descripción:...

0

0

Visitas 58
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Transporte
Aparcaments de l’ORA Tipo: Tipus d’ora, blau, taronja…

0

0

Visitas 105
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSVSHZ
Medio Ambiente
Localització de les papereres distribuïdes per la ciutat. Codigo: Codi de la paperera.

0

0

Visitas 113
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb trastorns addictius Descripcion:...

0

0

Visitas 46
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a famílies, menor i adopcions Descripción: Descripció...

0

0

Visitas 49
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Urbanismo e Infraestructuras
TIdentificació dels números de Policia. Codvia: Codi de la via. Numportal: Número de portal Dupli_trip: Duplicat o triplicat. Accesorio: Accessori. Descripcio: Descripció del número de...

0

0

Visitas 150
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSDWGCSVJSONXMLTSVKML
Dades geogràfiques sobre la localització de les places d’aparcament no regulat, cordó i bateria. Dades Alfanumèriques: -Tipus_marca: Aparcament en cordó o bateria.

0

0

Visitas 117
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Localització de les vivendes de protecció pública, diferenciant les que tenen licència d'obra i les que estàn finalitzades. Numviviendas: Número de vivendes de VPP Regimencalifi: Régim de...

0

0

Visitas 130
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Ltarde:(Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mig a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d’un...

0

0

Visitas 142
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSSHZWMSKMLGEOJSONGMLDWGCSVJSONXMLTSV
Urbanismo e Infraestructuras
Agrupació de illes de cases cadastrals en macroilles per a servir de pla guia.

0

0

Visitas 137
Grado de apertura
Formatos de distribución:
Illa de cases cadastrals amb dades de població agrupats per edats 0-14,15-65, més 66 i total Pob_0_14: Població compresa entre els 0 i 14 anys. Pob_15_65:Població compresa entre els 15 i 65...

0

0

Visitas 266
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la cooperació internacional al...

0

0

Visitas 44
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones en situació de dependència Descripción:...

0

0

Visitas 44
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones immigrants Descripción:...

0

0

Visitas 44
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques sobre la localització dels aparcaments per a motos Carrer: Descripció del carrer on es troba la zona d’aparcament per a motos.

0

0

Visitas 85
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària Ángulo: Angle representació del sentit de la circulació en el punt...

0

0

Visitas 481
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGRDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLDTSV
Panells informatius de la sala de control de trànsit en la ciutat de València Idpanel: Identificador del panell d’informació. Descrip: Localització del panell.

0

0

Visitas 58
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
TransporteTurismo
Itineraris ciclistes de la ciutat de València

0

0

Visitas 336
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Localització de les parades de taxis  

0

0

Visitas 114
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSDWGKMLCSVJSONXMLTSV
Transporte
Dades geogràfiques sobre la localització dels guals. Numplaca: Numere de llicència de la placa. Codactivid: Codi de l’activitat. Codvia: Codi del carrer. data_alta: Data d’Alta. Numplazas:...

0

0

Visitas 87
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Cultura y OcioTurismo
Localització dels monuments turístics més importants de la ciutat Nombre: Nom del monument turístic. Numpol: Numere de portal. Idnotes: Identificat únic d’infociudad (equipaments...

0

0

Visitas 294
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
ComercioUrbanismo e Infraestructuras
Quioscos de premsa distribuïts per la ciutat Emplazamie: Emplaçament del Quiosc. Model: Model del Quiosc.

0

0

Visitas 128
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Urbanismo e Infraestructuras
Dades sobre obres d'urbanització executades Dades Alfanumèriques Títol: nom del projecte Àmbit: àmbit d'actuació de les obres Descripció: breu descripció de l'actuació Superfície:...

0

0

Visitas 99
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Medio AmbienteSociedad y Bienestar
Localització dels rellotges amb termòmetre. Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Rellotge tèrmic

0

0

Visitas 89
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. Codi: Codi Identificador del contenidor. Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor Centre: Nom del centre o...

0

0

Visitas 84
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques sobre la localització de les zones de càrrega i descàrrega. Carrer: Descripció del carrer i número

0

0

Visitas 119
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWMSWFSCSVJSONXMLTSV
Transporte
Maquines expenedores de tiquets dels aparcaments ORA

0

0

Visitas 50
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual Descripción:...

0

0

Visitas 33
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Medio AmbienteTransporte
Punts de recarrega elèctrica de vehicles. Descripcion: Localització del punt de recarrega elèctrica.

0

0

Visitas 155
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de presos i exreclusos Descripción:...

0

0

Visitas 39
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a la població en general Descripción: Descripció del...

0

0

Visitas 70
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". Idtramo: Identificador únic del...

1

0

Visitas 378
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGRDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLDTSV
Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi...

0

0

Visitas 330
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGRDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLDTSV
Divisió Territorial integrada per Barris Municipals segons la quantitat de població. Nombre: Descripció del districte. Coddistrit: Codi del districte.

0

0

Visitas 327
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Sociedad y BienestarTurismo
Localització dels punts wifi públics distribuïts per la ciutat. Descripción: Localització del punt wifi.

2

0

Visitas 515
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Transporte
Parades de les línies d’autobusos de l’EMT Id_parada: Identificador de la parada de l’EMT Codvia: Codi de la via de l’ajuntament de valència on es troba la parada Numportal: Numere de...

0

0

Visitas 213
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Parkings públics i privats en la ciutat Idaparcamiento: Identificador de l’aparcament. Nombre: Nom de l’aparcament. Direccion: Direcció de l’aparcament. Numeropol: Numere de portal. Tipo:...

0

0

Visitas 160
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Cambres de trànsit existents en la ciutat de valència. Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior.. Angulo: Angle de representació en el pla. Idcamara: identificador...

3

0

Visitas 606
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. Calle: Nom del carrer Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda... Angulo: Angle de representació del sentit Tipo: Tipus de sentit, únic,...

0

0

Visitas 154
Grado de apertura
Formatos de distribución: DWGWFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLCSVJSONXMLTSV
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat física Descripción:...

0

0

Visitas 40
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Estacions de mesurament automàtic de contaminació atmosfèrica. Nombre: Nom de l’estació automàtica. Dirección: Direcció on es troba l’estació. Tipozona: Tipus de zona, suburbana o...

0

0

Visitas 171
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHPGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Medio AmbienteSalud
Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/ vesprada/nit donant major importància als nivells de...

0

0

Visitas 138
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSSHZWMSCSVJSONXMLTSVDWGGMLGEOJSONKML
Medio AmbienteSalud
Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d’un any...

0

0

Visitas 112
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSSHZWMSCSVJSONXMLTSVDWGGMLGEOJSONKML
Medio AmbienteSalud
Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un...

0

0

Visitas 167
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSSHZWMSCSVJSONXMLTSVDWGGMLGEOJSONKML
Medio Ambiente
Dades greográficos de la localització dels arbores monumentals en el terme municipal de València A_P: Arbre o Palmera Documento: Fitxa Tècnica.

0

0

Visitas 224
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Aparcament nocturn en el carril bus

0

0

Visitas 134
Grado de apertura
Formatos de distribución: DWGWFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLCSV
Cultura y OcioSociedad y Bienestar
Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines...

0

0

Visitas 329
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Medio AmbienteTurismo
Dades geogràfiques sobre la localització de les fonts públiques repartides per la ciutat Código: Codi de la font Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visitas 166
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Parcel·les cadastrals d’urbana amb fitxa urbanística. Refman: referència illa de cases cadastral. Refpla: Referència de pla cadastral. Codvia: Codi de la via. Npol: Número de portal. Dupli:...

0

0

Visitas 223
Grado de apertura
Formatos de distribución: WMSDWGKMLGMLCSVJSONXMLTSVSHZWFSGEOJSON
Dades mitjanes de NO2 de campanyes trimestrals en mostrejos de 14 dies amb dosimetria passiva a la ciutat de València, col·legis, Colecamí, V30, Port, Vell llit Riu Túria, Albalat, Eix Museros,...

0

0

Visitas 91
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSVGEOJSON
Dades geogràfiques i localització dels pipicans i zones d’escampament per a gossos "Nombre: Descripció del pipican o de la zona de gossos Dirección : Direcció Tipo: Z: Zona per a gossos P:...

0

0

Visitas 87
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSV
Sociedad y Bienestar
Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. Dades Alfanumèriques: ide: ordre numèric de la iniciativa nom: nom amb el qual s'identifica la iniciativa per part del...

0

0

Visitas 122
Grado de apertura
Formatos de distribución: GMLGEOJSONKMLDWGSHZWFSWMSCSVJSONXMLTSV
Àrees d’escolarització. Zona: Àrea d’escolarització.

0

0

Visitas 153
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Parcel·les cadastrals de rustica amb fitxa urbanística. Poligono: Polígon cadastral. Parcela: Parcel·la cadastral. Refparcela: Referència cadastral. url: URL d’accés a la fitxa de...

0

0

Visitas 120
Grado de apertura
Formatos de distribución: WMSDWGKMLGMLCSVJSONXMLTSVSHZWFSGEOJSON
Ubicació de monuments fallers. Id: Identificador únic de la falla Nombre: Nom de la falla. Seccion: secció de la falla. Fallera: Nom de la fallera major. Presidente: Nom del president de la...

0

0

Visitas 424
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Localització de les barraques que s’instal·len en el carrer en FALLES

0

0

Visitas 115
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Talls de carrer en la festa de FALLES

0

0

Visitas 131
Grado de apertura
Formatos de distribución: WFSGEOJSONSHZGMLWMSKMLDWGCSVJSONXMLTSV
Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica Centre (8A). Contaminante NO. NO2. PM10. NOx. PM2,5.

0

0

Visitas 28
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Velocitat màxima per carrers a la ciutat de València Amb el: Còdic de via Nom de via, i Velocitat màxima

0

0

Visitas 12
Grado de apertura
Formatos de distribución: JSONCSVXMLTSVGMLDWGKMLSHZ
Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit

0

0

Visitas 119
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual

0

0

Visitas 118
Grado de apertura
Formatos de distribución: CSVJSONXMLTSV
Fitxer Google Trànsit de les línies d’autobusos de l'EMT de València Dades Alfanumèriques: Estructura de Google Trànsit

0

0

Visitas 230
Grado de apertura
Formatos de distribución: ZIP
Puede acceder también a esta información usando nuestra API.